On line 69 : 'léger' => 'lumo'

On line 69 : Missed one ' at the end of the line.
parent 97d71686
......@@ -66,7 +66,7 @@ $lang['download-1'] = 'Elŝuti Parrot GNU/Linux';
$lang['download-2'] = '<b>Sekureco</b>';
$lang['download-3'] = 'Parrot Security estas nia kompleta tut-en-unu medio por pentesting, privateco, cifereca jurmediko, inversa inĝenierado kaj programado.';
$lang['download-4'] = '<b>Hejmo / Laborstacioj</b>';
$lang['download-5'] = 'Parrot OS estas tre léger por la uzo de ĉiutaga uzo kaj la protekto de la vivo privata. I estas pli bona por la uzantoj, kiuj aspektas kaj la sento de perokoj.;
$lang['download-5'] = 'Parrot OS estas tre lumo por la uzo de ĉiutaga uzo kaj la protekto de la vivo privata. I estas pli bona por la uzantoj, kiuj aspektas kaj la sento de perokoj.';
$lang['download-6'] = '<b>Aliaj Konstruoj</b>';
$lang['download-7'] = 'La projekto Parrot havas aliajn bildojn de la sistemo Parrot speciale desegnitaj por specialaj uzkazoj aŭ nekutimaj aparatoj. Ĉi tie vi povas trovi ARM-bildojn kaj aliajn kutimajn eldonojn.';
$lang['download-8'] = 'Flash ISO kun Etcher';
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment