da.po 221 KB
Newer Older
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
# Danish translation of grub
# Copyright (C) 2010, 2011, 2012, 2016, 2017 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the grub package.
#
# bless -> bless
# boot -> start, boot - afhænger af om læseren kan gennemskue at 'start' refererer til boot
# boot sector -> bootsektor
# boot loader -> opstartsindlæser
# core file -> kernefil (se kernel nedenfor)
# core image -> kerneaftryk
# entry (oftest i opstartsmenu) -> (menu)punkt
# kernel -> kerne (pas på hvis det i nogen sammenhæng kan forveksles med core)
#
# Ask Hjorth Larsen <asklarsen@gmail.com>, 2010-12, 2016, 2017.
# Fuld korrekturlæsning af scootergrisen, 2017.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: grub-2.02-pre3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: bug-grub@gnu.org\n"
20
"POT-Creation-Date: 2019-07-04 16:09+0200\n"
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
"PO-Revision-Date: 2017-02-16 21:11+0100\n"
"Last-Translator: Ask Hjorth Larsen <asklarsen@gmail.com>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language: da\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2010-12-18 15:32+0000\n"
"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"

#: grub-core/bus/usb/serial/ftdi.c:145 grub-core/bus/usb/serial/pl2303.c:158
#: grub-core/term/ieee1275/escc.c:169 grub-core/term/ns8250.c:202
msgid "unsupported serial port speed"
msgstr "uunderstøttet hastighed af serielport"

#: grub-core/bus/usb/serial/ftdi.c:151 grub-core/bus/usb/serial/pl2303.c:164
#: grub-core/term/efi/serial.c:116 grub-core/term/ieee1275/escc.c:175
#: grub-core/term/ns8250.c:208 grub-core/term/serial.c:227
#: grub-core/term/serial.c:243
msgid "unsupported serial port parity"
msgstr "uunderstøttet paritet af serielport"

#: grub-core/bus/usb/serial/ftdi.c:157 grub-core/bus/usb/serial/pl2303.c:170
#: grub-core/term/efi/serial.c:122 grub-core/term/ieee1275/escc.c:181
#: grub-core/term/ns8250.c:213 grub-core/term/serial.c:267
msgid "unsupported serial port stop bits number"
msgstr "uunderstøttet stop-bittal for serielport"

#: grub-core/bus/usb/serial/ftdi.c:161 grub-core/bus/usb/serial/pl2303.c:174
#: grub-core/term/efi/serial.c:126 grub-core/term/ieee1275/escc.c:185
#: grub-core/term/ns8250.c:217
msgid "unsupported serial port word length"
msgstr "uunderstøttet ordlængde for serielport"

#: grub-core/commands/acpi.c:42
msgid "Don't load host tables specified by comma-separated list."
msgstr "Indlæs ikke værtstabeller angivet i kommaadskilt liste."

#: grub-core/commands/acpi.c:45
msgid "Load only tables specified by comma-separated list."
msgstr "Indlæs kun tabeller angivet i kommaadskilt liste."

#: grub-core/commands/acpi.c:46
msgid "Export version 1 tables to the OS."
msgstr "Eksportér version 1-tabeller til operativsystemet."

#: grub-core/commands/acpi.c:47
msgid "Export version 2 and version 3 tables to the OS."
msgstr "Eksportér version 2- og version 3-tabeller til operativsystemet."

#: grub-core/commands/acpi.c:48
msgid "Set OEMID of RSDP, XSDT and RSDT."
msgstr "Indstil OEMID for RSDP, XSDT og RSDT."

#: grub-core/commands/acpi.c:50
msgid "Set OEMTABLE ID of RSDP, XSDT and RSDT."
msgstr "Indstil OEMTABLE ID for RSDP, XSDT og RSDT."

#: grub-core/commands/acpi.c:52
msgid "Set OEMTABLE revision of RSDP, XSDT and RSDT."
msgstr "Indstil revision af OEMTABLE for RSDP, XSDT og RSDT."

#: grub-core/commands/acpi.c:54
msgid "Set creator field of RSDP, XSDT and RSDT."
msgstr "Indstil skaberfeltet for RSDP, XSDT og RSDT."

#: grub-core/commands/acpi.c:56
msgid "Set creator revision of RSDP, XSDT and RSDT."
msgstr "Indstil skaberrevision for RSDP, XSDT og RSDT."

#. TRANSLATORS: "hangs" here is a noun, not a verb.
#: grub-core/commands/acpi.c:58
msgid ""
"Don't update EBDA. May fix failures or hangs on some BIOSes but makes it "
"ineffective with OS not receiving RSDP from GRUB."
msgstr ""
"Opdatér ikke EBDA. Vil måske rette fejl eller nedbrud med visse BIOS'er, men "
"forringer effektiviteten, da operativsystemet ikke modtager RSDP fra GRUB."

#: grub-core/commands/acpi.c:650 grub-core/commands/acpi.c:667
#: grub-core/commands/i386/pc/play.c:105 grub-core/commands/keylayouts.c:230
#: grub-core/commands/keylayouts.c:245 grub-core/commands/keylayouts.c:263
104
#: grub-core/commands/verifiers.c:156 grub-core/efiemu/loadcore.c:350
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
105
#: grub-core/kern/elf.c:117 grub-core/kern/elfXX.c:29
106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116
#: grub-core/kern/elfXX.c:156 grub-core/loader/arm/linux.c:319
#: grub-core/loader/arm64/linux.c:330 grub-core/loader/arm64/xen_boot.c:356
#: grub-core/loader/efi/chainloader.c:276
#: grub-core/loader/efi/chainloader.c:297
#: grub-core/loader/efi/chainloader.c:329 grub-core/loader/efi/fdt.c:138
#: grub-core/loader/i386/bsd.c:1276 grub-core/loader/i386/bsd.c:2116
#: grub-core/loader/i386/bsdXX.c:20 grub-core/loader/i386/bsdXX.c:36
#: grub-core/loader/i386/bsdXX.c:63 grub-core/loader/i386/bsdXX.c:357
#: grub-core/loader/i386/bsdXX.c:376 grub-core/loader/i386/bsdXX.c:519
#: grub-core/loader/i386/bsdXX.c:535 grub-core/loader/i386/bsdXX.c:615
#: grub-core/loader/i386/bsdXX.c:638
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
117 118 119
#: grub-core/loader/i386/coreboot/chainloader.c:112
#: grub-core/loader/i386/coreboot/chainloader.c:148
#: grub-core/loader/i386/coreboot/chainloader.c:170
120 121 122
#: grub-core/loader/i386/linux.c:667 grub-core/loader/i386/linux.c:788
#: grub-core/loader/i386/linux.c:1005 grub-core/loader/i386/multiboot_mbi.c:171
#: grub-core/loader/i386/pc/chainloader.c:202
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
123
#: grub-core/loader/i386/pc/linux.c:149 grub-core/loader/i386/pc/linux.c:320
124 125 126
#: grub-core/loader/i386/pc/linux.c:362 grub-core/loader/i386/pc/plan9.c:457
#: grub-core/loader/i386/pc/plan9.c:550 grub-core/loader/i386/pc/plan9.c:566
#: grub-core/loader/i386/xen.c:934 grub-core/loader/i386/xen_file.c:72
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
127
#: grub-core/loader/i386/xen_fileXX.c:43 grub-core/loader/i386/xen_fileXX.c:186
128 129
#: grub-core/loader/i386/xen_fileXX.c:339 grub-core/loader/ia64/efi/linux.c:423
#: grub-core/loader/ia64/efi/linux.c:471 grub-core/loader/linux.c:286
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
130 131 132 133 134
#: grub-core/loader/macho.c:84 grub-core/loader/macho.c:109
#: grub-core/loader/machoXX.c:33 grub-core/loader/machoXX.c:46
#: grub-core/loader/machoXX.c:76 grub-core/loader/machoXX.c:116
#: grub-core/loader/machoXX.c:131 grub-core/loader/machoXX.c:147
#: grub-core/loader/machoXX.c:196 grub-core/loader/machoXX.c:317
135 136 137 138 139 140
#: grub-core/loader/multiboot.c:434 grub-core/loader/multiboot_elfxx.c:171
#: grub-core/loader/multiboot_elfxx.c:234
#: grub-core/loader/multiboot_elfxx.c:278 grub-core/loader/multiboot_mbi2.c:129
#: grub-core/loader/xnu.c:737 grub-core/loader/xnu.c:795
#: grub-core/loader/xnu.c:816 grub-core/loader/xnu.c:871
#: grub-core/loader/xnu.c:914 grub-core/loader/xnu.c:952
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
141
#: grub-core/loader/xnu_resume.c:68 grub-core/loader/xnu_resume.c:153
142
#: grub-core/loader/xnu_resume.c:165 util/grub-mkimagexx.c:2288
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
#, c-format
msgid "premature end of file %s"
msgstr "filafslutning tidligere end ventet i %s"

#: grub-core/commands/acpi.c:779
msgid ""
"[-1|-2] [--exclude=TABLE1,TABLE2|--load-only=TABLE1,TABLE2] FILE1 [FILE2] "
"[...]"
msgstr ""
"[-1|-2] [--exclude=TABEL1,TABEL2|--load-only=TABEL1,TABEL2] FIL1 [FIL2] [...]"

#: grub-core/commands/acpi.c:782
msgid "Load host ACPI tables and tables specified by arguments."
msgstr "Indlæs ACPI-værtstabeller og tabeller angivet ved argumenter."

#: grub-core/commands/acpihalt.c:368 grub-core/kern/err.c:110
#, c-format
msgid "error: %s.\n"
msgstr "fejl: %s.\n"

163 164
#: grub-core/commands/acpihalt.c:368 grub-core/kern/emu/misc.c:95
#: grub-core/kern/emu/misc.c:105 grub-core/kern/emu/misc.c:134
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
165 166 167
#: grub-core/kern/emu/mm.c:34 grub-core/kern/emu/mm.c:62
#: grub-core/kern/mm.c:374 grub-core/lib/relocator.c:1282
#: grub-core/lib/relocator.c:1439 grub-core/lib/relocator.c:1538
168 169 170 171 172 173
#: grub-core/loader/arm/linux.c:259 grub-core/loader/arm64/linux.c:265
#: grub-core/loader/arm64/linux.c:321 grub-core/loader/arm64/linux.c:340
#: grub-core/loader/arm64/xen_boot.c:344 grub-core/loader/arm64/xen_boot.c:367
#: grub-core/loader/efi/chainloader.c:289 grub-core/osdep/unix/dl.c:48
#: grub-core/osdep/windows/dl.c:46 grub-core/script/lexer.c:156
#: grub-core/script/lexer.c:182
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
174 175 176 177 178
msgid "out of memory"
msgstr "løbet tør for hukommelse"

#: grub-core/commands/acpihalt.c:374 grub-core/disk/cryptodisk.c:587
#: grub-core/disk/cryptodisk.c:632 grub-core/kern/emu/hostdisk.c:307
179 180 181
#: grub-core/kern/emu/hostfs.c:149 grub-core/kern/emu/misc.c:200
#: grub-core/osdep/linux/ofpath.c:195 grub-core/osdep/linux/ofpath.c:521
#: grub-core/osdep/linux/ofpath.c:534 util/glue-efi.c:80 util/glue-efi.c:94
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
182
#: util/grub-editenv.c:155 util/grub-fstest.c:577
183 184 185
#: util/grub-install-common.c:943 util/grub-mkrescue.c:634
#: util/grub-mkrescue.c:888 util/grub-mount.c:506 util/grub-render-label.c:176
#: util/misc.c:95 util/setup.c:814 util/setup.c:833
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
#, c-format
msgid "cannot read `%s': %s"
msgstr "kan ikke læse \"%s\": %s"

#. TRANSLATORS: It's computer shutdown using ACPI, not disabling ACPI.
#: grub-core/commands/acpihalt.c:452
msgid "ACPI shutdown failed"
msgstr "ACPI-slukning mislykkedes"

#: grub-core/commands/arc/lsdev.c:51
msgid "List devices."
msgstr "Vis liste af enheder."

#: grub-core/commands/blocklist.c:122 grub-core/commands/cat.c:57
#: grub-core/commands/configfile.c:35 grub-core/commands/efi/loadbios.c:168
201
#: grub-core/commands/file.c:159 grub-core/commands/hexdump.c:47
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
202 203 204 205 206
#: grub-core/commands/legacycfg.c:209 grub-core/commands/legacycfg.c:315
#: grub-core/commands/minicmd.c:44 grub-core/commands/syslinuxcfg.c:146
#: grub-core/commands/testload.c:58 grub-core/commands/testspeed.c:52
#: grub-core/disk/loopback.c:93 grub-core/efiemu/main.c:293
#: grub-core/font/font_cmd.c:32 grub-core/kern/emu/hostdisk.c:519
207 208 209 210 211 212
#: grub-core/loader/arm/linux.c:364 grub-core/loader/arm/linux.c:409
#: grub-core/loader/arm/linux.c:472 grub-core/loader/arm64/linux.c:243
#: grub-core/loader/arm64/linux.c:297 grub-core/loader/arm64/xen_boot.c:398
#: grub-core/loader/arm64/xen_boot.c:411 grub-core/loader/arm64/xen_boot.c:462
#: grub-core/loader/efi/chainloader.c:216 grub-core/loader/i386/bsd.c:1462
#: grub-core/loader/i386/bsd.c:1807 grub-core/loader/i386/bsd.c:2085
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
213
#: grub-core/loader/i386/coreboot/chainloader.c:438
214 215
#: grub-core/loader/i386/linux.c:656 grub-core/loader/i386/linux.c:1041
#: grub-core/loader/i386/pc/chainloader.c:290
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
216
#: grub-core/loader/i386/pc/freedos.c:105 grub-core/loader/i386/pc/linux.c:138
217 218
#: grub-core/loader/i386/pc/linux.c:400 grub-core/loader/i386/pc/ntldr.c:85
#: grub-core/loader/i386/pc/plan9.c:409
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
219
#: grub-core/loader/i386/pc/pxechainloader.c:94
220 221 222 223 224 225 226
#: grub-core/loader/i386/pc/truecrypt.c:96 grub-core/loader/i386/xen.c:641
#: grub-core/loader/i386/xen.c:768 grub-core/loader/i386/xen.c:844
#: grub-core/loader/i386/xen.c:854 grub-core/loader/i386/xnu.c:488
#: grub-core/loader/ia64/efi/linux.c:459 grub-core/loader/ia64/efi/linux.c:539
#: grub-core/loader/mips/linux.c:238 grub-core/loader/mips/linux.c:429
#: grub-core/loader/multiboot.c:322 grub-core/loader/multiboot.c:374
#: grub-core/loader/multiboot.c:384
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
227
#: grub-core/loader/powerpc/ieee1275/linux.c:269
228
#: grub-core/loader/powerpc/ieee1275/linux.c:341
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
229
#: grub-core/loader/sparc64/ieee1275/linux.c:305
230 231 232 233
#: grub-core/loader/sparc64/ieee1275/linux.c:381 grub-core/loader/xnu.c:351
#: grub-core/loader/xnu.c:460 grub-core/loader/xnu.c:778
#: grub-core/loader/xnu.c:892 grub-core/loader/xnu.c:1277
#: grub-core/loader/xnu.c:1427 grub-core/loader/xnu.c:1453
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244
#: grub-core/video/readers/jpeg.c:812 grub-core/video/readers/png.c:1123
msgid "filename expected"
msgstr "filnavn forventet"

#. TRANSLATORS: "embed" is a verb (command description). "
#: grub-core/commands/blocklist.c:154 grub-core/commands/cat.c:163
#: grub-core/commands/configfile.c:65 grub-core/commands/configfile.c:68
#: grub-core/commands/configfile.c:74 grub-core/commands/configfile.c:80
#: grub-core/commands/configfile.c:86 grub-core/commands/hashsum.c:34
#: grub-core/commands/legacycfg.c:834 grub-core/commands/legacycfg.c:841
#: grub-core/commands/legacycfg.c:846 grub-core/commands/legacycfg.c:851
245
#: grub-core/commands/macbless.c:222 grub-core/commands/minicmd.c:198
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
246 247 248 249
#: grub-core/commands/syslinuxcfg.c:186 grub-core/commands/syslinuxcfg.c:194
#: grub-core/commands/syslinuxcfg.c:200 grub-core/commands/syslinuxcfg.c:206
#: grub-core/commands/testload.c:163 grub-core/efiemu/main.c:312
#: grub-core/kern/emu/main.c:100 grub-core/kern/emu/main.c:103
250 251
#: grub-core/loader/i386/bsd.c:2137 grub-core/loader/i386/bsd.c:2140
#: grub-core/loader/i386/bsd.c:2143
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
252
#: grub-core/loader/i386/coreboot/chainloader.c:505
253 254 255 256 257 258
#: grub-core/loader/ia64/efi/linux.c:594 include/grub/util/install.h:32
#: include/grub/util/install.h:64 util/grub-glue-efi.c:52
#: util/grub-glue-efi.c:54 util/grub-glue-efi.c:56 util/grub-install.c:254
#: util/grub-install.c:301 util/grub-mkfont.c:936 util/grub-mkimage.c:68
#: util/grub-mkimage.c:74 util/grub-mkimage.c:76 util/grub-mkimage.c:78
#: util/grub-mkimage.c:81 util/grub-mklayout.c:52 util/grub-mklayout.c:54
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
259 260 261
#: util/grub-mkrescue.c:97 util/grub-mkrescue.c:101 util/grub-mkrescue.c:104
#: util/grub-mkrescue.c:105 util/grub-mkrescue.c:106
#: util/grub-mkstandalone.c:47 util/grub-mkstandalone.c:49
262
#: util/grub-probe.c:732 util/grub-render-label.c:59
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
263 264
#: util/grub-render-label.c:70 util/grub-render-label.c:72 util/grub-setup.c:78
#: util/grub-setup.c:80 util/grub-setup.c:84 util/grub-syslinux2cfg.c:74
265
#: util/grub-syslinux2cfg.c:147
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
266 267 268 269 270 271 272 273
msgid "FILE"
msgstr "FIL"

#: grub-core/commands/blocklist.c:154
msgid "Print a block list."
msgstr "Udskriv en blokliste."

#: grub-core/commands/boot.c:147 grub-core/commands/legacycfg.c:533
274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286
#: grub-core/commands/legacycfg.c:574 grub-core/loader/arm64/linux.c:250
#: grub-core/loader/i386/bsd.c:1799 grub-core/loader/i386/bsd.c:1900
#: grub-core/loader/i386/bsd.c:2007 grub-core/loader/i386/bsd.c:2040
#: grub-core/loader/i386/bsd.c:2089 grub-core/loader/i386/linux.c:1047
#: grub-core/loader/i386/pc/linux.c:406 grub-core/loader/i386/xen.c:775
#: grub-core/loader/i386/xen.c:859 grub-core/loader/ia64/efi/linux.c:545
#: grub-core/loader/mips/linux.c:432 grub-core/loader/multiboot.c:388
#: grub-core/loader/powerpc/ieee1275/linux.c:347
#: grub-core/loader/sparc64/ieee1275/linux.c:387 grub-core/loader/xnu.c:572
#: grub-core/loader/xnu.c:665 grub-core/loader/xnu.c:781
#: grub-core/loader/xnu.c:895 grub-core/loader/xnu.c:1091
#: grub-core/loader/xnu.c:1258 grub-core/loader/xnu.c:1289
#: grub-core/loader/xnu.c:1430
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320
msgid "you need to load the kernel first"
msgstr "du skal først indlæse kernen"

#: grub-core/commands/boot.c:189
msgid "Boot an operating system."
msgstr "Start et operativsystem."

#: grub-core/commands/boottime.c:36
#: grub-core/commands/i386/coreboot/cb_timestamps.c:108
msgid "No boot time statistics is available\n"
msgstr "Der er ingen tilgængelig statistik for opstartstider\n"

#: grub-core/commands/boottime.c:59
msgid "Show boot time statistics."
msgstr "Vis statistik for opstartstid."

#: grub-core/commands/cacheinfo.c:40
#, c-format
msgid "Disk cache statistics: hits = %lu (%lu.%02lu%%), misses = %lu\n"
msgstr ""
"Statistik for diskmellemlager: træffere = %lu (%lu.%02lu%%), forbiere = %lu\n"

#: grub-core/commands/cacheinfo.c:45
msgid "No disk cache statistics available\n"
msgstr "Der er ingen tilgængelig statistik for diskmellemlager\n"

#: grub-core/commands/cacheinfo.c:56
msgid "Get disk cache info."
msgstr "Hent oplysninger om diskmellemlager."

#: grub-core/commands/cat.c:33
msgid "Accept DOS-style CR/NL line endings."
msgstr "Acceptér CR/NL-linjeafslutninger i stil med DOS."

321
#: grub-core/commands/cat.c:163 grub-core/commands/minicmd.c:198
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
322 323 324 325
msgid "Show the contents of a file."
msgstr "Vis indholdet af en fil."

#: grub-core/commands/cmp.c:43 grub-core/commands/i386/pc/drivemap.c:239
326 327 328 329 330
#: grub-core/commands/i386/wrmsr.c:60 grub-core/commands/iorw.c:85
#: grub-core/commands/memrw.c:84 grub-core/commands/password.c:75
#: grub-core/commands/password_pbkdf2.c:94 grub-core/commands/pgp.c:826
#: grub-core/commands/regexp.c:113 grub-core/mmap/mmap.c:517
#: grub-core/net/dns.c:639
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
msgid "two arguments expected"
msgstr "to argumenter forventet"

#: grub-core/commands/cmp.c:45
#, c-format
msgid "Compare file `%s' with `%s':\n"
msgstr "Sammenlign filen \"%s\" med \"%s\":\n"

#: grub-core/commands/cmp.c:54
#, c-format
msgid "Files differ in size: %llu [%s], %llu [%s]\n"
msgstr "Filerne har forskellig størrelse: %llu [%s], %llu [%s]\n"

#: grub-core/commands/cmp.c:81
#, c-format
msgid "Files differ at the offset %llu: 0x%x [%s], 0x%x [%s]\n"
msgstr "Filer er forskellige fra position %llu: 0x%x [%s], 0x%x [%s]\n"

#. TRANSLATORS: it's always exactly 2 files.
#: grub-core/commands/cmp.c:93
msgid "The files are identical.\n"
msgstr "Filerne er identiske.\n"

#: grub-core/commands/cmp.c:113
msgid "FILE1 FILE2"
msgstr "FIL1 FIL2"

#: grub-core/commands/cmp.c:113
msgid "Compare two files."
msgstr "Sammenlign to filer."

#: grub-core/commands/configfile.c:65
msgid "Load another config file."
msgstr "Indlæs endnu en konfigurationsfil."

#: grub-core/commands/configfile.c:69 grub-core/commands/configfile.c:87
msgid "Load another config file without changing context."
msgstr "Indlæs endnu en konfigurationsfil uden at ændre kontekst."

#: grub-core/commands/configfile.c:75
msgid ""
"Load another config file without changing context but take only menu entries."
msgstr ""
"Indlæs endnu en konfigurationsfil uden at ændre kontekst, men hent kun "
"menuindgange."

#: grub-core/commands/configfile.c:81
msgid "Load another config file but take only menu entries."
msgstr "Indlæs endnu en konfigurationsfil, men hent kun menuindgange."

#: grub-core/commands/date.c:141
msgid "[[year-]month-day] [hour:minute[:second]]"
msgstr "[[år-]måned-dag] [time:minut[:sekund]]"

#: grub-core/commands/date.c:142
msgid "Display/set current datetime."
msgstr "Vis/indstil nuværende tidspunkt og dato."

#: grub-core/commands/echo.c:30
msgid "Do not output the trailing newline."
msgstr "Udskriv ikke afsluttende linjeskiftstegn."

#: grub-core/commands/echo.c:31
msgid "Enable interpretation of backslash escapes."
msgstr "Aktivér fortolkning af undvigesekvenser med omvendt skråstreg."

#: grub-core/commands/echo.c:134
msgid "[-e|-n] STRING"
msgstr "[-e|-n] STRENG"

#: grub-core/commands/echo.c:134
msgid "Display a line of text."
msgstr "Vis en linje af tekst."

#: grub-core/commands/efi/efifwsetup.c:82
msgid "Reboot into firmware setup menu."
msgstr "Genstart og vis firmwareopsætningsmenu."

#: grub-core/commands/efi/fixvideo.c:107
msgid "Fix video problem."
msgstr "Fiks videoproblem."

#: grub-core/commands/efi/loadbios.c:52
msgid "ROM image is present."
msgstr "ROM-aftryk er til stede."

#: grub-core/commands/efi/loadbios.c:70
msgid "Can't enable ROM area."
msgstr "Kan ikke aktivere ROM-område."

#: grub-core/commands/efi/loadbios.c:209
msgid ""
"Create BIOS-like structures for backward compatibility with existing OS."
msgstr ""
"Opret BIOS-agtige strukturer til bagudkompatibilitet med eksisterende OS."

#: grub-core/commands/efi/loadbios.c:214
msgid "BIOS_DUMP [INT10_DUMP]"
msgstr "BIOS_DUMP [INT10_DUMP]"

#: grub-core/commands/efi/loadbios.c:215
msgid "Load BIOS dump."
msgstr "Indlæs BIOS-dump."

435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482
#: grub-core/commands/efi/shim_lock.c:76
#, c-format
msgid "module cannot be loaded in UEFI secure boot mode: %s"
msgstr ""

#: grub-core/commands/efi/shim_lock.c:98
#, c-format
msgid "cannot boot due to dangerous module in memory: %s"
msgstr ""

#: grub-core/commands/efi/shim_lock.c:116
#, fuzzy
msgid "bad shim signature"
msgstr "ugyldig signatur"

#: grub-core/commands/efi/tpm.c:149 grub-core/commands/efi/tpm.c:189
#: grub-core/commands/efi/tpm.c:256 grub-core/commands/efi/tpm.c:306
#, fuzzy
msgid "Command failed"
msgstr "alloc-mem mislykkedes"

#: grub-core/commands/efi/tpm.c:151 grub-core/commands/efi/tpm.c:191
#: grub-core/commands/efi/tpm.c:258 grub-core/commands/efi/tpm.c:308
#, fuzzy
msgid "Invalid parameter"
msgstr "ugyldig parameter %s"

#: grub-core/commands/efi/tpm.c:154 grub-core/commands/efi/tpm.c:194
#: grub-core/commands/efi/tpm.c:261 grub-core/commands/efi/tpm.c:311
msgid "Output buffer too small"
msgstr ""

#: grub-core/commands/efi/tpm.c:156 grub-core/commands/efi/tpm.c:196
#: grub-core/commands/efi/tpm.c:263 grub-core/commands/efi/tpm.c:313
#, fuzzy
msgid "TPM unavailable"
msgstr "Sti: utilgængelig"

#: grub-core/commands/efi/tpm.c:158 grub-core/commands/efi/tpm.c:198
#: grub-core/commands/efi/tpm.c:265 grub-core/commands/efi/tpm.c:315
#, fuzzy
msgid "Unknown TPM error"
msgstr "Ukendt systemfejl"

#: grub-core/commands/efi/tpm.c:240 grub-core/commands/efi/tpm.c:288
msgid "cannot allocate TPM event buffer"
msgstr ""

Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
483 484 485 486 487 488 489 490
#: grub-core/commands/eval.c:63
msgid "STRING ..."
msgstr "STRENG ..."

#: grub-core/commands/eval.c:64
msgid "Evaluate arguments as GRUB commands"
msgstr "Evaluér argumenter som GRUB-kommandoer"

491
#: grub-core/commands/file.c:41
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
492 493 494
msgid "Check if FILE can be booted as i386 PAE Xen unprivileged guest kernel"
msgstr "Kontrollér om FIL kan bootes som upriviligeret i386 PAE Xen-gæstekerne"

495
#: grub-core/commands/file.c:44
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
496 497 498
msgid "Check if FILE can be booted as x86_64 Xen unprivileged guest kernel"
msgstr "Kontrollér om FIL kan bootes som upriviligeret x86_64 Xen-gæstekerne"

499
#: grub-core/commands/file.c:46
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
500 501 502
msgid "Check if FILE can be used as Xen x86 privileged guest kernel"
msgstr "Kontrollér om FIL kan bruges som priviligeret Xen x86-gæstekerne"

503
#: grub-core/commands/file.c:48
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
504 505 506
msgid "Check if FILE can be used as x86 multiboot kernel"
msgstr "Kontrollér om FIL kan bruges som x86-multibootkerne"

507
#: grub-core/commands/file.c:50
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
508 509 510
msgid "Check if FILE can be used as x86 multiboot2 kernel"
msgstr "Kontrollér om FIL kan bruges som x86-multiboot2-kerne"

511
#: grub-core/commands/file.c:52
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
512 513 514
msgid "Check if FILE is ARM Linux"
msgstr "Kontrollér om FIL er ARM-Linux"

515
#: grub-core/commands/file.c:54
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
516 517 518
msgid "Check if FILE is ARM64 Linux"
msgstr "Kontrollér om FIL er ARM64-Linux"

519
#: grub-core/commands/file.c:56
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
520 521 522
msgid "Check if FILE is IA64 Linux"
msgstr "Kontrollér om FIL er IA64-Linux"

523
#: grub-core/commands/file.c:58
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
524 525 526
msgid "Check if FILE is MIPS Linux"
msgstr "Kontrollér om FIL er MIPS-Linux"

527
#: grub-core/commands/file.c:60
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
528 529 530
msgid "Check if FILE is MIPSEL Linux"
msgstr "Kontrollér om FIL er MIPSEL-Linux"

531
#: grub-core/commands/file.c:62
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
532 533 534
msgid "Check if FILE is SPARC64 Linux"
msgstr "Kontrollér om FIL er SPARC64-Linux"

535
#: grub-core/commands/file.c:64
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
536 537 538
msgid "Check if FILE is POWERPC Linux"
msgstr "Kontrollér om FIL er POWERPC-Linux"

539
#: grub-core/commands/file.c:66
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
540 541 542
msgid "Check if FILE is x86 Linux"
msgstr "Kontrollér om FIL er x86-Linux"

543
#: grub-core/commands/file.c:68
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
544 545 546
msgid "Check if FILE is x86 Linux supporting 32-bit protocol"
msgstr "Kontrollér om FIL er x86-Linux som understøtter 32-bit-protokol"

547
#: grub-core/commands/file.c:70
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
548 549 550
msgid "Check if FILE is x86 kFreeBSD"
msgstr "Kontrollér om FIL er x86-kFreeBSD"

551
#: grub-core/commands/file.c:72
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
552 553 554
msgid "Check if FILE is i386 kFreeBSD"
msgstr "Kontrollér om FIL er i386-kFreeBSD"

555
#: grub-core/commands/file.c:74
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
556 557 558
msgid "Check if FILE is x86_64 kFreeBSD"
msgstr "Kontrollér om FIL er x86_64-kFreeBSD"

559
#: grub-core/commands/file.c:77
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
560 561 562
msgid "Check if FILE is x86 kNetBSD"
msgstr "Kontrollér om FIL er x86-kNetBSD"

563
#: grub-core/commands/file.c:79
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
564 565 566
msgid "Check if FILE is i386 kNetBSD"
msgstr "Kontrollér om FIL er i386-kNetBSD"

567
#: grub-core/commands/file.c:81
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
568 569 570
msgid "Check if FILE is x86_64 kNetBSD"
msgstr "Kontrollér om FIL er x86_64-kNetBSD"

571
#: grub-core/commands/file.c:84
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
572 573 574
msgid "Check if FILE is i386 EFI file"
msgstr "Kontrollér om FIL er i386 EFI-fil"

575
#: grub-core/commands/file.c:86
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
576 577 578
msgid "Check if FILE is x86_64 EFI file"
msgstr "Kontrollér om FIL er x86_64 EFI-fil"

579
#: grub-core/commands/file.c:88
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
580 581 582
msgid "Check if FILE is IA64 EFI file"
msgstr "Kontrollér om FIL er IA64 EFI-fil"

583
#: grub-core/commands/file.c:90
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
584 585 586
msgid "Check if FILE is ARM64 EFI file"
msgstr "Kontrollér om FIL er ARM64 EFI-fil"

587
#: grub-core/commands/file.c:92
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
588 589 590
msgid "Check if FILE is ARM EFI file"
msgstr "Kontrollér om FIL er ARM EFI-fil"

591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601
#: grub-core/commands/file.c:94
#, fuzzy
msgid "Check if FILE is RISC-V 32bit EFI file"
msgstr "Kontrollér om FIL er ARM EFI-fil"

#: grub-core/commands/file.c:96
#, fuzzy
msgid "Check if FILE is RISC-V 64bit EFI file"
msgstr "Kontrollér om FIL er IA64 EFI-fil"

#: grub-core/commands/file.c:98
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
602 603 604
msgid "Check if FILE is hiberfil.sys in hibernated state"
msgstr "Kontrollér om FIL er hiberfil.sys i dvaletilstand"

605
#: grub-core/commands/file.c:100
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
606 607 608
msgid "Check if FILE is x86_64 XNU (Mac OS X kernel)"
msgstr "Kontrollér om FIL er x86_64 XNU (Mac OS X-kerne)"

609
#: grub-core/commands/file.c:102
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
610 611 612
msgid "Check if FILE is i386 XNU (Mac OS X kernel)"
msgstr "Kontrollér om FIL er i386 XNU (Mac OS X-kerne)"

613
#: grub-core/commands/file.c:104
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
614 615 616
msgid "Check if FILE is XNU (Mac OS X kernel) hibernated image"
msgstr "Kontrollér om FIL er XNU-dvaleaftryk (Mac OS X-kerne)"

617
#: grub-core/commands/file.c:106
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
618 619 620 621 622
msgid "Check if FILE is BIOS bootsector"
msgstr "Kontrollér om FIL er BIOS-bootsektor"

#. TRANSLATORS: it's a standalone boolean value,
#. opposite of "true".
623
#: grub-core/commands/file.c:675 grub-core/commands/i386/cmostest.c:63
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
624 625 626
#: grub-core/commands/i386/cpuid.c:71 grub-core/commands/keystatus.c:83
#: grub-core/commands/keystatus.c:87 grub-core/commands/keystatus.c:96
#: grub-core/commands/test.c:436 grub-core/commands/true.c:39
627
#: grub-core/script/execute.c:247 grub-core/script/execute.c:1039
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
628 629 630
msgid "false"
msgstr "falsk"

631
#: grub-core/commands/file.c:684
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
632 633 634
msgid "OPTIONS FILE"
msgstr "TILVALGSFIL"

635
#: grub-core/commands/file.c:685
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693
msgid "Check if FILE is of specified type."
msgstr "Kontrollér om FIL er af den angivne type."

#. TRANSLATORS: It means that the specified partition e.g.
#. hd0,msdos1=/dev/sda1 doesn't exist.
#: grub-core/commands/gptsync.c:140 grub-core/kern/disk.c:258
msgid "no such partition"
msgstr "ingen sådan partition"

#: grub-core/commands/gptsync.c:240
#, c-format
msgid "New MBR is written to `%s'\n"
msgstr "Ny MBR skrives til \"%s\"\n"

#: grub-core/commands/gptsync.c:252
msgid "DEVICE [PARTITION[+/-[TYPE]]] ..."
msgstr "ENHED [PARTITION[+/-[TYPE]]] ..."

#. TRANSLATORS: MBR type is one-byte partition
#. type id.
#: grub-core/commands/gptsync.c:255
msgid ""
"Fill hybrid MBR of GPT drive DEVICE. Specified partitions will be a part of "
"hybrid MBR. Up to 3 partitions are allowed. TYPE is an MBR type. + means "
"that partition is active. Only one partition can be active."
msgstr ""
"Udfyld hybrid-MBR for GPT-drevet ENHED. Angivne partitioner vil være en del "
"af hybrid-MBR. Der tillades op til tre partitioner. TYPE er en MBR-type. + "
"betyder at partitionen er aktiv. Kun én partition kan være aktiv."

#: grub-core/commands/halt.c:40
msgid ""
"Halts the computer. This command does not work on all firmware "
"implementations."
msgstr ""
"Standser computeren. Denne kommando fungerer ikke på alle "
"firmwareimplementationer."

#: grub-core/commands/hashsum.c:32
msgid "Specify hash to use."
msgstr "Angiv den hash, der skal bruges."

#: grub-core/commands/hashsum.c:32
msgid "HASH"
msgstr "HASH"

#: grub-core/commands/hashsum.c:33
msgid "Check hashes of files with hash list FILE."
msgstr "Kontrollér hashværdier for filer med hashliste fra FIL."

#: grub-core/commands/hashsum.c:35
msgid "Base directory for hash list."
msgstr "Rodkatalog for hashliste."

#. TRANSLATORS: platform here isn't identifier. It can be translated.
#: grub-core/commands/hashsum.c:35 grub-core/commands/ls.c:150
#: grub-core/commands/macbless.c:226 grub-core/commands/syslinuxcfg.c:51
#: grub-core/commands/syslinuxcfg.c:54 grub-core/kern/emu/main.c:106
694 695
#: include/grub/util/install.h:50 include/grub/util/install.h:53
#: include/grub/util/install.h:56 include/grub/util/install.h:59
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711
#: util/grub-install.c:250 util/grub-install.c:252 util/grub-install.c:297
#: util/grub-install.c:299 util/grub-mkimage.c:64 util/grub-mkimage.c:67
#: util/grub-mknetdir.c:46 util/grub-mknetdir.c:48 util/grub-mkrescue.c:99
#: util/grub-setup.c:82 util/grub-syslinux2cfg.c:63 util/grub-syslinux2cfg.c:65
#: util/grub-syslinux2cfg.c:67 util/grub-syslinux2cfg.c:71
msgid "DIR"
msgstr "KAT"

#: grub-core/commands/hashsum.c:37
msgid "Don't stop after first error."
msgstr "Stop ikke efter første fejl."

#: grub-core/commands/hashsum.c:38
msgid "Uncompress file before checksumming."
msgstr "Udpak fil før tjeksumsberegning."

712
#: grub-core/commands/hashsum.c:163
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
713 714 715 716
#, c-format
msgid "%s: READ ERROR\n"
msgstr "%s: LÆSEFEJL\n"

717
#: grub-core/commands/hashsum.c:177
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
718 719 720 721
#, c-format
msgid "%s: HASH MISMATCH\n"
msgstr "%s: UOVERENSSTEMMELSE I HASH\n"

722
#: grub-core/commands/hashsum.c:188
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
723 724 725 726
#, c-format
msgid "%s: OK\n"
msgstr "%s: OK\n"

727
#: grub-core/commands/hashsum.c:282
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
728 729 730 731 732 733
msgid "-h HASH [-c FILE [-p PREFIX]] [FILE1 [FILE2 ...]]"
msgstr "-h HASH [-c FIL [-p PRÆFIKS]] [FIL1 [FIL2 ...]]"

#. TRANSLATORS: "hash checksum" is just to
#. be a bit more precise, you can treat it as
#. just "hash".
734 735 736
#: grub-core/commands/hashsum.c:287 grub-core/commands/hashsum.c:292
#: grub-core/commands/hashsum.c:297 grub-core/commands/hashsum.c:302
#: grub-core/commands/hashsum.c:307 grub-core/commands/hashsum.c:313
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
737 738 739
msgid "Compute or check hash checksum."
msgstr "Udregn eller kontrollér hash-tjeksummen."

740 741 742
#: grub-core/commands/hashsum.c:290 grub-core/commands/hashsum.c:295
#: grub-core/commands/hashsum.c:300 grub-core/commands/hashsum.c:305
#: grub-core/commands/hashsum.c:311
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806
msgid "[-c FILE [-p PREFIX]] [FILE1 [FILE2 ...]]"
msgstr "[-c FIL [-p PRÆFIKS]] [FIL1 [FIL2 ...]]"

#: grub-core/commands/hdparm.c:33
msgid ""
"Set Advanced Power Management\n"
"(1=low, ..., 254=high, 255=off)."
msgstr ""
"Indstil avanceret strømstyring (APM)\n"
"(1=lav, ..., 254=høj, 255=deaktiveret)."

#: grub-core/commands/hdparm.c:36
msgid "Display power mode."
msgstr "Vis strømtilstand."

#: grub-core/commands/hdparm.c:37
msgid "Freeze ATA security settings until reset."
msgstr "Fastlås ATA-sikkerhedsindstillinger indtil nulstilling."

#: grub-core/commands/hdparm.c:39
msgid "Display SMART health status."
msgstr "Vis SMART-helbredsstatus."

#: grub-core/commands/hdparm.c:40
msgid ""
"Set Automatic Acoustic Management\n"
"(0=off, 128=quiet, ..., 254=fast)."
msgstr ""
"Indstil automatisk akustikstyring (AAM)\n"
"(0=deaktiveret, 128=stille, ..., 254=hurtig)."

# fixmig: ved ikke hvilken 'standby' de taler om eller hvad oversættelsen bør være
#: grub-core/commands/hdparm.c:43
msgid ""
"Set standby timeout\n"
"(0=off, 1=5s, 2=10s, ..., 240=20m, 241=30m, ...)."
msgstr ""
"Indstil tidsudløb for hvile (standby)\n"
"(0=deaktiveret, 1=5s, 2=10s, ..., 240=20m, 241=30m, ...)."

#: grub-core/commands/hdparm.c:46
msgid "Set drive to standby mode."
msgstr "Sæt drevet i hviletilstand (standby)."

#: grub-core/commands/hdparm.c:47
msgid "Set drive to sleep mode."
msgstr "Sæt drevet i hviletilstand (sleep)."

#: grub-core/commands/hdparm.c:48
msgid "Print drive identity and settings."
msgstr "Udskriv drevidentitet og indstillinger."

#: grub-core/commands/hdparm.c:50
msgid "Show raw contents of ATA IDENTIFY sector."
msgstr "Vis ubehandlet indhold af ATA IDENTIFY-sektor."

#: grub-core/commands/hdparm.c:52
msgid "Disable/enable SMART (0/1)."
msgstr "Deaktivér/aktivér SMART (0/1)."

#: grub-core/commands/hdparm.c:53
msgid "Do not print messages."
msgstr "Udskriv ikke meddelelser."

807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819
#: grub-core/commands/hdparm.c:286 grub-core/commands/i386/rdmsr.c:68
#: grub-core/commands/iorw.c:47 grub-core/commands/legacycfg.c:760
#: grub-core/commands/legacycfg.c:812 grub-core/commands/macbless.c:190
#: grub-core/commands/memrw.c:47 grub-core/commands/pgp.c:738
#: grub-core/commands/pgp.c:792 grub-core/commands/search.c:304
#: grub-core/commands/search_wrap.c:179 grub-core/commands/setpci.c:243
#: grub-core/commands/sleep.c:71 grub-core/fs/zfs/zfsinfo.c:279
#: grub-core/fs/zfs/zfsinfo.c:358 grub-core/gettext/gettext.c:492
#: grub-core/kern/corecmd.c:65 grub-core/kern/corecmd.c:79
#: grub-core/mmap/mmap.c:430 grub-core/net/dns.c:713 grub-core/net/dns.c:745
#: grub-core/net/net.c:694 grub-core/net/net.c:1052
#: grub-core/normal/context.c:194 grub-core/script/execute.c:131
#: grub-core/term/gfxterm_background.c:136
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830
msgid "one argument expected"
msgstr "ét argument forventet"

#: grub-core/commands/hdparm.c:440
msgid "[OPTIONS] DISK"
msgstr "[TILVALG] DISK"

#: grub-core/commands/hdparm.c:441
msgid "Get/set ATA disk parameters."
msgstr "Vis/angiv ATA-diskparametre."

831 832
#: grub-core/commands/help.c:132 grub-core/lib/arg.c:109
#: grub-core/lib/gnulib/argp-help.c:1616
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024
msgid "Usage:"
msgstr "Brug:"

#: grub-core/commands/help.c:146
msgid "[PATTERN ...]"
msgstr "[MØNSTER ...]"

#: grub-core/commands/help.c:147
msgid "Show a help message."
msgstr "Vis en hjælpebesked."

# jf. man-siden for hexdump, dog omskrevet til noget mere indirekte så der ikke kan opstå misforståelser
#: grub-core/commands/hexdump.c:31
msgid "Skip offset bytes from the beginning of file."
msgstr "Spring et antal byte over fra filens begyndelse."

#: grub-core/commands/hexdump.c:33
msgid "Read only LENGTH bytes."
msgstr "Læs kun LÆNGDE byte."

#: grub-core/commands/hexdump.c:125
msgid "[OPTIONS] FILE_OR_DEVICE"
msgstr "[TILVALG] FIL_ELLER_ENHED"

#: grub-core/commands/hexdump.c:126
msgid "Show raw contents of a file or memory."
msgstr "Vis ubehandlet indhold af en fil eller hukommelsen."

#: grub-core/commands/i386/cmosdump.c:58
msgid "Show raw dump of the CMOS contents."
msgstr "Vis rå dump af CMOS-indholdet."

#: grub-core/commands/i386/cmostest.c:108
#: grub-core/commands/i386/cmostest.c:111
#: grub-core/commands/i386/cmostest.c:114
msgid "BYTE:BIT"
msgstr "BYTE:BIT"

#: grub-core/commands/i386/cmostest.c:109
msgid "Test bit at BYTE:BIT in CMOS."
msgstr "Test bit ved BYTE:BIT i CMOS."

#: grub-core/commands/i386/cmostest.c:112
msgid "Clear bit at BYTE:BIT in CMOS."
msgstr "Ryd bit ved BYTE:BIT i CMOS."

#. TRANSLATORS: A bit may be either set (1) or clear (0).
#: grub-core/commands/i386/cmostest.c:116
msgid "Set bit at BYTE:BIT in CMOS."
msgstr "Angiv bit ved BYTE:BIT i CMOS."

#: grub-core/commands/i386/coreboot/cb_timestamps.c:120
msgid "Show coreboot boot time statistics."
msgstr "Vis statistik for coreboot-opstartstid."

#: grub-core/commands/i386/coreboot/cbls.c:137
msgid "List coreboot tables."
msgstr "Vis coreboot-tabeller."

#. TRANSLATORS: "(default)" at the end means that this option is used if
#. no argument is specified.
#: grub-core/commands/i386/cpuid.c:36
msgid "Check if CPU supports 64-bit (long) mode (default)."
msgstr "Kontrollér om CPU understøtter (lang) 64-bit-tilstand (standard)."

#: grub-core/commands/i386/cpuid.c:37
msgid "Check if CPU supports Physical Address Extension."
msgstr "Kontrollér om CPU understøtter fysisk adresseudvidelse."

#: grub-core/commands/i386/cpuid.c:119
msgid "Check for CPU features."
msgstr "Kontrollér for CPU-funktioner."

#. TRANSLATORS: In this file "mapping" refers to a change GRUB makes so if
#. your language doesn't have an equivalent of "mapping" you can
#. use the word like "rerouting".
#.
#: grub-core/commands/i386/pc/drivemap.c:43
msgid "Show the current mappings."
msgstr "Vis de aktuelle afbildninger."

#: grub-core/commands/i386/pc/drivemap.c:44
msgid "Reset all mappings to the default values."
msgstr "Nulstil alle afbildninger til standardværdierne."

#: grub-core/commands/i386/pc/drivemap.c:45
msgid "Perform both direct and reverse mappings."
msgstr "Udfør både direkte og omvendte afbildninger."

#: grub-core/commands/i386/pc/drivemap.c:184
msgid "No drives have been remapped"
msgstr "Intet drev er blevet genafbildet"

#. TRANSLATORS: This is the header of mapping list.
#. On the left is how OS will see the disks and
#. on the right current GRUB vision.
#: grub-core/commands/i386/pc/drivemap.c:191
msgid "OS disk #num ------> GRUB/BIOS device"
msgstr "OS-disk #num ------> GRUB/BIOS-enhed"

#: grub-core/commands/i386/pc/drivemap.c:413
msgid "-l | -r | [-s] grubdev osdisk."
msgstr "-l | -r | [-s] grubdev osdisk."

#: grub-core/commands/i386/pc/drivemap.c:414
msgid "Manage the BIOS drive mappings."
msgstr "Håndtér BIOS-drevafbildinger."

#: grub-core/commands/i386/pc/halt.c:31
msgid "Do not use APM to halt the computer."
msgstr "Brug ikke APM til at standse computeren."

#: grub-core/commands/i386/pc/halt.c:119
msgid "Halt the system, if possible using APM."
msgstr "Stands systemet, med APM hvis muligt."

#: grub-core/commands/i386/pc/lsapm.c:75
msgid "no APM found"
msgstr "ingen APM fundet"

#: grub-core/commands/i386/pc/lsapm.c:77
#, c-format
msgid ""
"Version %u.%u\n"
"32-bit CS = 0x%x, len = 0x%x, offset = 0x%x\n"
"16-bit CS = 0x%x, len = 0x%x\n"
"DS = 0x%x, len = 0x%x\n"
msgstr ""
"Version %u.%u\n"
"32-bit CS = 0x%x, længde = 0x%x, position = 0x%x\n"
"16-bit CS = 0x%x, længde = 0x%x\n"
"DS = 0x%x, længde = 0x%x\n"

#: grub-core/commands/i386/pc/lsapm.c:86
msgid "16-bit protected interface supported\n"
msgstr "16-bit beskyttet grænseflade understøttes\n"

#: grub-core/commands/i386/pc/lsapm.c:87
msgid "16-bit protected interface unsupported\n"
msgstr "16-bit beskyttet grænseflade understøttes ikke\n"

#: grub-core/commands/i386/pc/lsapm.c:89
msgid "32-bit protected interface supported\n"
msgstr "32-bit beskyttet grænseflade understøttes\n"

#: grub-core/commands/i386/pc/lsapm.c:90
msgid "32-bit protected interface unsupported\n"
msgstr "32-bit beskyttet grænseflade understøttes ikke\n"

#: grub-core/commands/i386/pc/lsapm.c:92
msgid "CPU Idle slows down processor\n"
msgstr "Processor kører langsommere når CPU er ledig\n"

#: grub-core/commands/i386/pc/lsapm.c:93
msgid "CPU Idle doesn't slow down processor\n"
msgstr "Processor kører ikke langsommere når CPU er ledig\n"

#: grub-core/commands/i386/pc/lsapm.c:95
msgid "APM disabled\n"
msgstr "APM slået fra\n"

#: grub-core/commands/i386/pc/lsapm.c:95
msgid "APM enabled\n"
msgstr "APM slået til\n"

#: grub-core/commands/i386/pc/lsapm.c:97
msgid "APM disengaged\n"
msgstr "APM kører ikke\n"

#: grub-core/commands/i386/pc/lsapm.c:97
msgid "APM engaged\n"
msgstr "APM kører\n"

#: grub-core/commands/i386/pc/lsapm.c:107
msgid "Show APM information."
msgstr "Vis APM-oplysninger."

#. TRANSLATORS: It's musical notes, not the notes
#. you take. Play command expects arguments which can
#. be either a filename or tempo+notes.
#. This error happens if none is specified.
#: grub-core/commands/i386/pc/play.c:88
msgid "filename or tempo and notes expected"
msgstr "filnavn eller tempo samt noder forventet"

#: grub-core/commands/i386/pc/play.c:113 grub-core/commands/i386/pc/play.c:144
#, c-format
msgid "Invalid tempo in %s"
msgstr "Ugyldigt tempo i %s"

#: grub-core/commands/i386/pc/play.c:151 grub-core/commands/macbless.c:172
#: grub-core/fs/archelp.c:260 grub-core/fs/bfs.c:621 grub-core/fs/bfs.c:704
1025 1026 1027
#: grub-core/fs/btrfs.c:1726 grub-core/fs/btrfs.c:1755
#: grub-core/fs/btrfs.c:1799 grub-core/fs/btrfs.c:1882
#: grub-core/fs/btrfs.c:1906 grub-core/fs/fshelp.c:257 grub-core/fs/jfs.c:696
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035
#: grub-core/fs/minix.c:426 grub-core/fs/ufs.c:544 grub-core/fs/zfs/zfs.c:2083
#: grub-core/fs/zfs/zfs.c:2095 grub-core/fs/zfs/zfs.c:2301
#: grub-core/net/http.c:120
#, c-format
msgid "file `%s' not found"
msgstr "fil \"%s\" ikke fundet"

#: grub-core/commands/i386/pc/play.c:162 grub-core/commands/i386/pc/play.c:171
1036 1037
#: grub-core/kern/misc.c:419 grub-core/script/execute.c:138
#: grub-core/script/execute.c:244
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126
msgid "unrecognized number"
msgstr "ukendt tal"

#: grub-core/commands/i386/pc/play.c:190
msgid "FILE | TEMPO [PITCH1 DURATION1] [PITCH2 DURATION2] ... "
msgstr "FIL | TEMPO [TONEHØJDE1 VARIGHED1] [TONEHØJDE2 VARIGHED2] ... "

#: grub-core/commands/i386/pc/play.c:191
msgid "Play a tune."
msgstr "Afspil en melodi."

#: grub-core/commands/i386/pc/sendkey.c:39
msgid "set numlock mode"
msgstr "sæt numlock-tilstand"

#: grub-core/commands/i386/pc/sendkey.c:40
msgid "set capslock mode"
msgstr "sæt capslock-tilstand"

#: grub-core/commands/i386/pc/sendkey.c:41
msgid "set scrolllock mode"
msgstr "sæt scrolllock-tilstand"

#: grub-core/commands/i386/pc/sendkey.c:42
msgid "set insert mode"
msgstr "sæt insert-tilstand"

#: grub-core/commands/i386/pc/sendkey.c:43
msgid "set pause mode"
msgstr "sæt pause-tilstand"

#: grub-core/commands/i386/pc/sendkey.c:44
msgid "press left shift"
msgstr "tryk på venstre skift"

#: grub-core/commands/i386/pc/sendkey.c:45
msgid "press right shift"
msgstr "tryk på højre skift"

#: grub-core/commands/i386/pc/sendkey.c:46
msgid "press SysRq"
msgstr "tryk på SysRq"

#: grub-core/commands/i386/pc/sendkey.c:47
msgid "press NumLock key"
msgstr "tryk på NumLock-tasten"

#: grub-core/commands/i386/pc/sendkey.c:48
msgid "press CapsLock key"
msgstr "tryk på CapsLock-tasten"

#: grub-core/commands/i386/pc/sendkey.c:49
msgid "press ScrollLock key"
msgstr "tryk på ScrollLock-tasten"

#: grub-core/commands/i386/pc/sendkey.c:50
msgid "press Insert key"
msgstr "tryk på Insert-tasten"

#: grub-core/commands/i386/pc/sendkey.c:51
msgid "press left alt"
msgstr "tryk på venstre alt"

#: grub-core/commands/i386/pc/sendkey.c:52
msgid "press right alt"
msgstr "tryk på højre alt"

#: grub-core/commands/i386/pc/sendkey.c:53
msgid "press left ctrl"
msgstr "tryk på venstre ctrl"

#: grub-core/commands/i386/pc/sendkey.c:54
msgid "press right ctrl"
msgstr "tryk på højre ctrl"

#: grub-core/commands/i386/pc/sendkey.c:55
msgid "don't update LED state"
msgstr "opdatér ikke LED-tilstand"

#: grub-core/commands/i386/pc/sendkey.c:372
msgid "[KEYSTROKE1] [KEYSTROKE2] ..."
msgstr "[TASTETRYK1] [TASTETRYK2] ..."

#. TRANSLATORS: It can emulate multiple
#. keypresses.
#: grub-core/commands/i386/pc/sendkey.c:375
msgid "Emulate a keystroke sequence"
msgstr "Emulér en følge af tastetryk"

1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168
#: grub-core/commands/i386/rdmsr.c:37 grub-core/commands/iorw.c:34
#: grub-core/commands/memrw.c:33 grub-core/commands/setpci.c:73
msgid "Save read value into variable VARNAME."
msgstr "Gem den læste værdi i variablen VARNAVN."

#: grub-core/commands/i386/rdmsr.c:38 grub-core/commands/iorw.c:35
#: grub-core/commands/memrw.c:34 grub-core/commands/probe.c:40
#: grub-core/commands/search_wrap.c:40 grub-core/commands/setpci.c:74
#: grub-core/commands/tr.c:32
msgid "VARNAME"
msgstr "VARNAVN"

#: grub-core/commands/i386/rdmsr.c:55 grub-core/commands/i386/rdmsr.c:60
#: grub-core/commands/i386/rdmsr.c:65 grub-core/commands/i386/wrmsr.c:47
#: grub-core/commands/i386/wrmsr.c:52 grub-core/commands/i386/wrmsr.c:57
#, fuzzy
msgid "unsupported instruction"
msgstr "uunderstøttet gzip-format"

#: grub-core/commands/i386/rdmsr.c:77 grub-core/commands/i386/wrmsr.c:69
#: grub-core/commands/i386/wrmsr.c:77 grub-core/net/dns.c:727
msgid "invalid argument"
msgstr "ugyldigt argument"

#: grub-core/commands/i386/rdmsr.c:94 grub-core/commands/memrw.c:125
#: grub-core/commands/memrw.c:129 grub-core/commands/memrw.c:133
msgid "ADDR"
msgstr "ADR"

#: grub-core/commands/i386/rdmsr.c:95
msgid "Read a CPU model specific register."
msgstr ""

#: grub-core/commands/i386/wrmsr.c:86
#, fuzzy
msgid "ADDR VALUE"
msgstr "ADR VÆRDI [MASKE]"

#: grub-core/commands/i386/wrmsr.c:87
msgid "Write a value to a CPU model specific register."
msgstr ""

Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214
#: grub-core/commands/ieee1275/suspend.c:34
msgid "Run `go' to resume GRUB."
msgstr "Kør \"go\" for at genoptage GRUB."

#: grub-core/commands/ieee1275/suspend.c:45
msgid "Return to IEEE1275 prompt."
msgstr "Vend tilbage til IEEE1275-prompten."

#: grub-core/commands/iorw.c:123 grub-core/commands/iorw.c:127
#: grub-core/commands/iorw.c:131 grub-core/gdb/gdb.c:79
msgid "PORT"
msgstr "PORT"

#: grub-core/commands/iorw.c:123
msgid "Read 8-bit value from PORT."
msgstr "Læs 8-bit-værdi fra PORT."

#: grub-core/commands/iorw.c:127
msgid "Read 16-bit value from PORT."
msgstr "Læs 16-bit-værdi fra PORT."

#: grub-core/commands/iorw.c:131
msgid "Read 32-bit value from PORT."
msgstr "Læs 32-bit-værdi fra PORT."

#: grub-core/commands/iorw.c:135 grub-core/commands/iorw.c:139
msgid "PORT VALUE [MASK]"
msgstr "PORT VÆRDI [MASKE]"

#: grub-core/commands/iorw.c:136
msgid "Write 8-bit VALUE to PORT."
msgstr "Skriv 8-bit-VÆRDI til PORT."

#: grub-core/commands/iorw.c:140
msgid "Write 16-bit VALUE to PORT."
msgstr "Skriv 16-bit-VÆRDI til PORT."

#: grub-core/commands/iorw.c:143 grub-core/commands/memrw.c:137
#: grub-core/commands/memrw.c:141 grub-core/commands/memrw.c:145
msgid "ADDR VALUE [MASK]"
msgstr "ADR VÆRDI [MASKE]"

#: grub-core/commands/iorw.c:144
msgid "Write 32-bit VALUE to PORT."
msgstr "Skriv 32-bit-VÆRDI til PORT."

1215 1216
#: grub-core/commands/keylayouts.c:215 grub-core/commands/loadenv.c:61
#: grub-core/commands/nativedisk.c:189 grub-core/efiemu/main.c:235
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319
#: grub-core/font/font.c:428 grub-core/gfxmenu/gfxmenu.c:63
#: grub-core/kern/device.c:42 grub-core/kern/dl.c:740
#, c-format
msgid "variable `%s' isn't set"
msgstr "variablen \"%s\" er ikke sat"

#: grub-core/commands/keylayouts.c:301
msgid "Load a keyboard layout."
msgstr "Indlæs et tastaturlayout."

#. TRANSLATORS: "Check" in a sense that if this key is pressed then
#. "true" is returned, otherwise "false".
#: grub-core/commands/keystatus.c:32
msgid "Check Shift key."
msgstr "Kontrollér skift-tasten."

#: grub-core/commands/keystatus.c:33
msgid "Check Control key."
msgstr "Kontrollér Ctrl-tasten."

#: grub-core/commands/keystatus.c:34
msgid "Check Alt key."
msgstr "Kontrollér Alt-tasten."

#. TRANSLATORS: there are 3 modifiers.
#: grub-core/commands/keystatus.c:106
msgid "Check key modifier status."
msgstr "Kontrollér status af modifikationstaster."

#: grub-core/commands/legacycfg.c:512 grub-core/commands/legacycfg.c:526
#: grub-core/commands/legacycfg.c:546 grub-core/commands/legacycfg.c:559
#: grub-core/commands/time.c:43 grub-core/script/function.c:109
#: util/grub-file.c:100 util/grub-fstest.c:57 util/grub-mount.c:69
#, c-format
msgid "can't find command `%s'"
msgstr "kan ikke finde kommandoen \"%s\""

#: grub-core/commands/legacycfg.c:813 grub-core/normal/auth.c:225
#: util/grub-mkpasswd-pbkdf2.c:139
msgid "Enter password: "
msgstr "Indtast adgangskode: "

#. TRANSLATORS: "legacy config" means
#. "config as used by grub-legacy".
#: grub-core/commands/legacycfg.c:837
msgid "Parse legacy config in same context"
msgstr "Fortolk ældre konfiguration i samme kontekst"

#: grub-core/commands/legacycfg.c:842
msgid "Parse legacy config in new context"
msgstr "Fortolk ældre konfiguration i ny kontekst"

#: grub-core/commands/legacycfg.c:847
msgid "Parse legacy config in same context taking only menu entries"
msgstr ""
"Fortolk ældre konfiguration i samme kontekst, og medtag kun menuindgange"

#: grub-core/commands/legacycfg.c:852
msgid "Parse legacy config in new context taking only menu entries"
msgstr "Fortolk ældre konfiguration i ny kontekst, og medtag kun menuindgange"

#: grub-core/commands/legacycfg.c:856
msgid "[--no-mem-option] [--type=TYPE] FILE [ARG ...]"
msgstr "[--no-mem-option] [--type=TYPE] FIL [ARG ...]"

#: grub-core/commands/legacycfg.c:857
msgid "Simulate grub-legacy `kernel' command"
msgstr "Simulér \"kerne\"-kommando til ældre grub"

#: grub-core/commands/legacycfg.c:861 grub-core/commands/legacycfg.c:865
msgid "FILE [ARG ...]"
msgstr "FIL [ARG ...]"

#: grub-core/commands/legacycfg.c:862
msgid "Simulate grub-legacy `initrd' command"
msgstr "Simulér \"initrd\"-kommando til ældre grub"

#: grub-core/commands/legacycfg.c:866
msgid "Simulate grub-legacy `modulenounzip' command"
msgstr "Simulér \"modulenounzip\"-kommando til ældre grub"

#: grub-core/commands/legacycfg.c:870 grub-core/commands/legacycfg.c:875
msgid "[--md5] PASSWD [FILE]"
msgstr "[--md5] ADGANGSKODE [FIL]"

#: grub-core/commands/legacycfg.c:871
msgid "Simulate grub-legacy `password' command"
msgstr "Simulér \"password\"-kommando til ældre grub"

#: grub-core/commands/legacycfg.c:876
msgid "Simulate grub-legacy `password' command in menu entry mode"
msgstr "Simulér \"password\"-kommando til ældre grub i menuindgangsstilstand"

#. TRANSLATORS: This option is used to override default filename
#. for loading and storing environment.
#: grub-core/commands/loadenv.c:37
msgid "Specify filename."
msgstr "Angiv filnavn."

#: grub-core/commands/loadenv.c:39
msgid "Skip signature-checking of the environment file."
msgstr "Spring signaturkontrol over for miljøfil."

1320
#: grub-core/commands/loadenv.c:451
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
1321 1322 1323
msgid "[-f FILE] [-s|--skip-sig] [variable_name_to_whitelist] [...]"
msgstr "[-f FIL] [-s|--skip-sig] [variabelnavn_som_hvidlistes] [...]"

1324
#: grub-core/commands/loadenv.c:452
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
1325 1326 1327
msgid "Load variables from environment block file."
msgstr "Indlæs variable fra miljøblokfil."

1328
#: grub-core/commands/loadenv.c:455
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
1329 1330 1331
msgid "[-f FILE]"
msgstr "[-f FIL]"

1332
#: grub-core/commands/loadenv.c:456
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
1333 1334 1335
msgid "List variables from environment block file."
msgstr "Vis variable fra miljøblokfil."

1336
#: grub-core/commands/loadenv.c:460
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
1337 1338 1339
msgid "[-f FILE] variable_name [...]"
msgstr "[-f FIL] variabelnavn [...]"

1340
#: grub-core/commands/loadenv.c:461
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359
msgid "Save variables to environment block file."
msgstr "Gem variable til miljøblokfil."

#: grub-core/commands/ls.c:40
msgid "Show a long list with more detailed information."
msgstr "Vis en lang liste med mere detaljeret information."

#: grub-core/commands/ls.c:41
msgid "Print sizes in a human readable format."
msgstr "Udskriv størrelser i læsevenligt format."

#: grub-core/commands/ls.c:42
msgid "List all files."
msgstr "Vis liste af alle filer."

#: grub-core/commands/ls.c:73
msgid "Network protocols:"
msgstr "Netværksprotokoller:"

1360
#: grub-core/commands/ls.c:295
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
1361 1362 1363
msgid "[-l|-h|-a] [FILE ...]"
msgstr "[-l|-h|-a] [FIL ...]"

1364
#: grub-core/commands/ls.c:296
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533
msgid "List devices and files."
msgstr "Vis liste af enheder og filer."

#: grub-core/commands/lsacpi.c:255
msgid "Show version 1 tables only."
msgstr "Vis kun version 1-tabeller."

#: grub-core/commands/lsacpi.c:256
msgid "Show version 2 and version 3 tables only."
msgstr "Vis kun version 2- og version 3-tabeller."

#: grub-core/commands/lsacpi.c:306
msgid "Show ACPI information."
msgstr "Vis ACPI-oplysninger."

#: grub-core/commands/lsmmap.c:31
msgid "available RAM"
msgstr "tilgængelig RAM"

#: grub-core/commands/lsmmap.c:32
msgid "reserved RAM"
msgstr "reserveret RAM"

#. TRANSLATORS: this refers to memory where ACPI tables are stored
#. and which can be used by OS once it loads ACPI tables.
#: grub-core/commands/lsmmap.c:35
msgid "ACPI reclaimable RAM"
msgstr "RAM som ACPI kan genvinde"

#. TRANSLATORS: this refers to memory which ACPI-compliant OS
#. is required to save accross hibernations.
#: grub-core/commands/lsmmap.c:38
msgid "ACPI non-volatile storage RAM"
msgstr "RAM som ACPI bruger til ikke-flygtigt lager"

#: grub-core/commands/lsmmap.c:39
msgid "faulty RAM (BadRAM)"
msgstr "fejlbehæftet RAM (BadRAM)"

#: grub-core/commands/lsmmap.c:40
msgid "persistent RAM"
msgstr "persistent RAM"

#: grub-core/commands/lsmmap.c:41
msgid "persistent RAM (legacy)"
msgstr "persistent RAM (ældre)"

#: grub-core/commands/lsmmap.c:42
msgid "RAM holding coreboot tables"
msgstr "RAM som indeholder coreboot-tabeller"

#: grub-core/commands/lsmmap.c:43
msgid "RAM holding firmware code"
msgstr "RAM som indeholder firmwarekode"

#: grub-core/commands/lsmmap.c:52
#, c-format
msgid "base_addr = 0x%llx, length = 0x%llx, %s\n"
msgstr "base_addr = 0x%llx, længde = 0x%llx, %s\n"

#: grub-core/commands/lsmmap.c:55
#, c-format
msgid "base_addr = 0x%llx, length = 0x%llx, type = 0x%x\n"
msgstr "base_addr = 0x%llx, længde = 0x%llx, type = 0x%x\n"

#: grub-core/commands/lsmmap.c:79
msgid "List memory map provided by firmware."
msgstr "Vis hukommelsesafbildningen tilgængelig via firmware."

#: grub-core/commands/lspci.c:232
msgid "List PCI devices."
msgstr "Vis liste af PCI-enheder."

# ?
#: grub-core/commands/macbless.c:224
msgid "Bless FILE of HFS or HFS+ partition for intel macs."
msgstr "Bless FIL for HFS eller HFS+-partition for intel-mac."

# ?
#: grub-core/commands/macbless.c:228
msgid "Bless DIR of HFS or HFS+ partition for PPC macs."
msgstr "Bless KAT for HFS eller HFS+-partition for PPC-mac."

#: grub-core/commands/memrw.c:125
msgid "Read 8-bit value from ADDR."
msgstr "Læs 8-bit-værdi fra ADR."

#: grub-core/commands/memrw.c:129
msgid "Read 16-bit value from ADDR."
msgstr "Læs 16-bit-værdi fra ADR."

#: grub-core/commands/memrw.c:133
msgid "Read 32-bit value from ADDR."
msgstr "Læs 32-bit-værdi fra ADR."

#: grub-core/commands/memrw.c:138
msgid "Write 8-bit VALUE to ADDR."
msgstr "Skriv 8-bit-VÆRDI til ADR."

#: grub-core/commands/memrw.c:142
msgid "Write 16-bit VALUE to ADDR."
msgstr "Skriv 16-bit-VÆRDI til ADR."

#: grub-core/commands/memrw.c:146
msgid "Write 32-bit VALUE to ADDR."
msgstr "Skriv 32-bit-VÆRDI til ADR."

#: grub-core/commands/menuentry.c:31
msgid "Menu entry type."
msgstr "Menuindgangstype."

#: grub-core/commands/menuentry.c:31 grub-core/commands/menuentry.c:38
#: grub-core/commands/menuentry.c:39 grub-core/gettext/gettext.c:520
#: util/grub-fstest.c:520 util/grub-install.c:291 util/grub-install.c:304
#: util/grub-mknetdir.c:51 util/grub-mkrescue.c:109 util/grub-mkrescue.c:110
#: util/grub-mount.c:453 util/grub-render-label.c:65
msgid "STRING"
msgstr "STRENG"

#: grub-core/commands/menuentry.c:33
msgid "List of users allowed to boot this entry."
msgstr "Liste af brugere, der har tilladelse til at starte op med dette punkt."

#: grub-core/commands/menuentry.c:33
msgid "USERNAME[,USERNAME]"
msgstr "BRUGERNAVN[,BRUGERNAVN]"

#: grub-core/commands/menuentry.c:36
msgid "Keyboard key to quickly boot this entry."
msgstr "Tastegenvej til hurtigt at starte med dette punkt."

#: grub-core/commands/menuentry.c:36
msgid "KEYBOARD_KEY"
msgstr "TAST"

#: grub-core/commands/menuentry.c:38
msgid "Use STRING as menu entry body."
msgstr "Brug STRENG som menuindgangskrop."

#: grub-core/commands/menuentry.c:39
msgid "Menu entry identifier."
msgstr "Identifikator for menuindgang."

#. TRANSLATORS: menu entry can either be bootable by anyone or only by
#. handful of users. By default when security is active only superusers can
#. boot a given menu entry. With --unrestricted (this option)
#. anyone can boot it.
#: grub-core/commands/menuentry.c:44
msgid "This entry can be booted by any user."
msgstr "Dette punkt kan startes op af enhver bruger."

#: grub-core/commands/menuentry.c:323 grub-core/commands/menuentry.c:328
#: grub-core/tests/test_blockarg.c:46
msgid "BLOCK"
msgstr "BLOK"

#: grub-core/commands/menuentry.c:323
msgid "Define a menu entry."
msgstr "Definér en menuindgang."

#: grub-core/commands/menuentry.c:328
msgid "Define a submenu."
msgstr "Definér en undermenu."

#. TRANSLATORS: this is module list header. Name
#. is module name, Ref Count is a reference counter
#. (how many modules or open descriptors use it).
#. Dependencies are the other modules it uses.
#.
1534
#: grub-core/commands/minicmd.c:162
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
1535 1536 1537
msgid "Name\tRef Count\tDependencies\n"
msgstr "Navn\tAntal ref\tAfhængigheder\n"

1538
#: grub-core/commands/minicmd.c:201
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
1539 1540 1541
msgid "Show this message."
msgstr "Vis denne meddelelse."

1542
#: grub-core/commands/minicmd.c:204
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
1543 1544 1545
msgid "ADDR [SIZE]"
msgstr "ADR [STØRRELSE]"

1546
#: grub-core/commands/minicmd.c:204
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
1547 1548 1549
msgid "Show memory contents."
msgstr "Vis indholdet af hukommelsen."

1550
#: grub-core/commands/minicmd.c:207 grub-core/kern/corecmd.c:188
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
1551 1552 1553 1554
#: util/grub-install.c:275
msgid "MODULE"
msgstr "MODUL"

1555
#: grub-core/commands/minicmd.c:207
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
1556 1557 1558
msgid "Remove a module."
msgstr "Fjern et modul."

1559
#: grub-core/commands/minicmd.c:210
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
1560 1561 1562
msgid "Show loaded modules."
msgstr "Vis indlæste moduler."

1563
#: grub-core/commands/minicmd.c:213
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618
msgid "Exit from GRUB."
msgstr "Gå ud af GRUB."

#: grub-core/commands/mips/loongson/lsspd.c:42
msgid "No CS5536 found"
msgstr "Ingen CS5536 fundet"

#: grub-core/commands/mips/loongson/lsspd.c:45
#, c-format
msgid "CS5536 at %d:%d.%d\n"
msgstr "CS5536 på %d:%d.%d\n"

#. TRANSLATORS: System management bus is often used to access components like
#. RAM (info only, not data) or batteries. I/O space is where in memory
#. its ports are.
#: grub-core/commands/mips/loongson/lsspd.c:55
#, c-format
msgid "System management bus controller I/O space is at 0x%x\n"
msgstr "I/O-pladsen for controlleren til systemhåndteringsbussen er 0x%x\n"

#. TRANSLATORS: it's shown in a report in a way
#. like number 1: ... number 2: ...
#.
#: grub-core/commands/mips/loongson/lsspd.c:66
#, c-format
msgid "RAM slot number %d\n"
msgstr "RAM-sokkel nummer %d\n"

#: grub-core/commands/mips/loongson/lsspd.c:73
#, c-format
msgid "Written SPD bytes: %d B.\n"
msgstr "SPD-byte skrevet: %d B.\n"

#: grub-core/commands/mips/loongson/lsspd.c:74
#, c-format
msgid "Total flash size: %d B.\n"
msgstr "Størrelse af flash i alt: %d B.\n"

#: grub-core/commands/mips/loongson/lsspd.c:79
msgid "Memory type: DDR2."
msgstr "Hukommelsestype: DDR2."

#: grub-core/commands/mips/loongson/lsspd.c:83
#, c-format
msgid "Part no: %s.\n"
msgstr "Delnummer: %s.\n"

#: grub-core/commands/mips/loongson/lsspd.c:86
msgid "Memory type: Unknown."
msgstr "Hukommelsestype: Ukendt."

#: grub-core/commands/mips/loongson/lsspd.c:97
msgid "Print Memory information."
msgstr "Udskriv hukommelsesoplysninger."

1619 1620
#: grub-core/commands/nativedisk.c:118 grub-core/commands/probe.c:118
#: grub-core/commands/probe.c:124 util/grub-probe.c:450
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
1621 1622 1623 1624
#, c-format
msgid "%s does not support UUIDs"
msgstr "%s understøtter ikke UUID'er"

1625
#: grub-core/commands/nativedisk.c:325
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
1626 1627 1628
msgid "[MODULE1 MODULE2 ...]"
msgstr "[MODUL1 MODUL2 ...]"

1629
#: grub-core/commands/nativedisk.c:326
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713
msgid ""
"Switch to native disk drivers. If no modules are specified default set (pata,"
"ahci,usbms,ohci,uhci,ehci) is used"
msgstr ""
"Skift til platformsspecifikke diskdrivere. Hvis der ikke er angivet nogen "
"moduler, bruges standardmodulerne (pata,ahci,usbms,ohci,uhci,ehci)"

#: grub-core/commands/parttool.c:40
msgid ""
"Perform COMMANDS on partition.\n"
"Use `parttool PARTITION help' for the list of available commands."
msgstr ""
"Udfør KOMMANDOER på partition.\n"
"Kør \"parttool PARTITION help\" for at få en liste af tilgængelige "
"kommandoer."

#: grub-core/commands/parttool.c:123
msgid "=VAL"
msgstr "=VAL"

#: grub-core/commands/parttool.c:136
#, c-format
msgid "Sorry, no parttool is available for %s\n"
msgstr "Beklager, men der er ikke nogen parttool tilgængelig for %s\n"

#: grub-core/commands/parttool.c:288 grub-core/lib/arg.c:285
#: grub-core/lib/arg.c:351
#, c-format
msgid "unknown argument `%s'"
msgstr "ukendt argument \"%s\""

# Så vidt jeg kan se er det to forskellige værdier, der angives på kommandolinjen, og derfor to ord
#: grub-core/commands/parttool.c:344
msgid "PARTITION COMMANDS"
msgstr "PARTITION KOMMANDOER"

# Så vidt jeg kan se er det to forskellige værdier, der angives på kommandolinjen, og derfor to ord
#: grub-core/commands/password.c:85
msgid "USER PASSWORD"
msgstr "BRUGER ADGANGSKODE"

#: grub-core/commands/password.c:86
msgid "Set user password (plaintext). Unrecommended and insecure."
msgstr "Angiv brugeradgangskode (klartekst). Dette er usikkert og frarådes."

#. TRANSLATORS: it means that the string which
#. was supposed to be a password hash doesn't
#. have a correct format, not to password
#. mismatch.
#: grub-core/commands/password_pbkdf2.c:98
#: grub-core/commands/password_pbkdf2.c:115
#: grub-core/commands/password_pbkdf2.c:123
#: grub-core/commands/password_pbkdf2.c:150
#: grub-core/commands/password_pbkdf2.c:179
msgid "invalid PBKDF2 password"
msgstr "ugyldig PBKDF2-adgangskode"

#: grub-core/commands/password_pbkdf2.c:202
msgid "USER PBKDF2_PASSWORD"
msgstr "BRUGER PBKDF2-ADGANGSKODE"

#: grub-core/commands/password_pbkdf2.c:203
msgid "Set user password (PBKDF2). "
msgstr "Angiv adgangskode for bruger (PBKDF2). "

#: grub-core/commands/pcidump.c:39 grub-core/commands/setpci.c:69
msgid "Select device by vendor and device IDs."
msgstr "Vælg enhed efter forhandler og enheds-id'er."

#: grub-core/commands/pcidump.c:40 grub-core/commands/setpci.c:70
msgid "[vendor]:[device]"
msgstr "[forhandler]:[enhed]"

#: grub-core/commands/pcidump.c:41 grub-core/commands/setpci.c:71
msgid "Select device by its position on the bus."
msgstr "Vælg enhed efter dens position på bussen."

#: grub-core/commands/pcidump.c:42 grub-core/commands/setpci.c:72
msgid "[bus]:[slot][.func]"
msgstr "[bus]:[plads][.funk]"

#: grub-core/commands/pcidump.c:109 grub-core/commands/pcidump.c:138
#: grub-core/commands/setpci.c:183 grub-core/commands/setpci.c:214
#: grub-core/fs/zfs/zfs.c:3794 grub-core/kern/emu/hostdisk.c:458
1714
#: grub-core/kern/emu/hostdisk.c:473 grub-core/kern/file.c:44
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726
#, c-format
msgid "missing `%c' symbol"
msgstr "manglende \"%c\"-symbol"

#: grub-core/commands/pcidump.c:168
msgid "[-s POSITION] [-d DEVICE]"
msgstr "[-s POSITION] [-d ENHED]"

#: grub-core/commands/pcidump.c:169
msgid "Show raw dump of the PCI configuration space."
msgstr "Vis rå dump af PCI-konfigurationsrummet."

1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788
#: grub-core/commands/pgp.c:45
msgid "Skip signature-checking of the public key file."
msgstr "Spring signaturkontrol over i offentlig nøglefil."

#. TRANSLATORS: it's about GNUPG signatures.
#: grub-core/commands/pgp.c:71 grub-core/commands/pgp.c:81
#: grub-core/commands/pgp.c:86 grub-core/commands/pgp.c:96
#: grub-core/commands/pgp.c:103 grub-core/commands/pgp.c:107
#: grub-core/commands/pgp.c:114 grub-core/commands/pgp.c:119
#: grub-core/commands/pgp.c:124 grub-core/commands/pgp.c:128
#: grub-core/commands/pgp.c:268 grub-core/commands/pgp.c:276
#: grub-core/commands/pgp.c:281 grub-core/commands/pgp.c:289
#: grub-core/commands/pgp.c:320 grub-core/commands/pgp.c:327
#: grub-core/commands/pgp.c:332 grub-core/commands/pgp.c:342
#: grub-core/commands/pgp.c:468 grub-core/commands/pgp.c:471
#: grub-core/commands/pgp.c:474 grub-core/commands/pgp.c:477
#: grub-core/commands/pgp.c:484 grub-core/commands/pgp.c:490
#: grub-core/commands/pgp.c:665
msgid "bad signature"
msgstr "ugyldig signatur"

#. TRANSLATORS: %08x is 32-bit key id.
#: grub-core/commands/pgp.c:636 grub-core/commands/pgp.c:812
#, c-format
msgid "public key %08x not found"
msgstr "offentlig nøgle %08x ikke fundet"

#: grub-core/commands/pgp.c:651 grub-core/disk/diskfilter.c:772
#: grub-core/disk/diskfilter.c:782 grub-core/fs/ntfs.c:404
#: grub-core/fs/zfs/zfs.c:1933 grub-core/normal/menu.c:428
#, c-format
msgid "module `%s' isn't loaded"
msgstr "modulet \"%s\" er ikke indlæst"

#: grub-core/commands/pgp.c:994
msgid "[-s|--skip-sig] FILE SIGNATURE_FILE [PUBKEY_FILE]"
msgstr "[-s|--skip-sig] FIL SIGNATURFIL [OFFENTLIG_NØGLEFIL]"

#: grub-core/commands/pgp.c:995
msgid "Verify detached signature."
msgstr "Verificér løs signatur."

#: grub-core/commands/pgp.c:998
msgid "[-s|--skip-sig] PUBKEY_FILE"
msgstr "[-s|--skip-sig] OFFENTLIG_NØGLEFIL"

#: grub-core/commands/pgp.c:999
msgid "Add PUBKEY_FILE to trusted keys."
msgstr "Føj OFFENTLIG_NØGLEFIL til betroede nøgler."

#: grub-core/commands/pgp.c:1003
msgid "Show the list of trusted keys."
msgstr "Vis listen af betroede nøgler."

#: grub-core/commands/pgp.c:1005
msgid "PUBKEY_ID"
msgstr "OFFENTLIG_NØGLE_ID"

#: grub-core/commands/pgp.c:1006
msgid "Remove PUBKEY_ID from trusted keys."
msgstr "Fjern OFFENTLIG_NØGLE_ID fra betroede nøgler."

Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815
#: grub-core/commands/probe.c:40 grub-core/commands/tr.c:32
msgid "Set a variable to return value."
msgstr "Sæt en variabel til en returværdi."

#. TRANSLATORS: It's a driver that is currently in use to access
#. the diven disk.
#: grub-core/commands/probe.c:43
msgid "Determine driver."
msgstr "Bestem driver."

#: grub-core/commands/probe.c:44
msgid "Determine partition map type."
msgstr "Bestem type af partitionsafbildning."

#: grub-core/commands/probe.c:45
msgid "Determine filesystem type."
msgstr "Bestem type af filsystem."

#: grub-core/commands/probe.c:46
msgid "Determine filesystem UUID."
msgstr "Bestem UUID for filsystem."

#: grub-core/commands/probe.c:47
msgid "Determine filesystem label."
msgstr "Bestem etiket for filsystem."

#: grub-core/commands/probe.c:139 grub-core/commands/probe.c:146
1816
#: util/grub-probe.c:462
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
1817 1818 1819 1820 1821
#, c-format
msgid "filesystem `%s' does not support labels"
msgstr "filsystemet \"%s\" understøtter ikke mærkater"

#: grub-core/commands/probe.c:165 grub-core/fs/zfs/zfsinfo.c:430
1822
#: grub-core/loader/i386/bsd.c:169 util/grub-setup.c:223
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139
msgid "DEVICE"
msgstr "ENHED"

#: grub-core/commands/probe.c:166
msgid "Retrieve device info."
msgstr "Hent enhedsinformation."

#: grub-core/commands/read.c:85
msgid "[ENVVAR]"
msgstr "[MILJØVAR]"

#: grub-core/commands/read.c:86
msgid "Set variable with user input."
msgstr "Sæt variablen med brugerinddata."

#: grub-core/commands/reboot.c:40
msgid "Reboot the computer."
msgstr "Genstart computeren."

#. TRANSLATORS: in regexp you can mark some
#. groups with parentheses. These groups are
#. then numbered and you can save some of
#. them in variables. In other programs
#. those components aree often referenced with
#. back slash, e.g. \1. Compare
#. sed -e 's,\([a-z][a-z]*\),lowercase=\1,g'
#. The whole matching component is saved in VARNAME, not its number.
#.
#: grub-core/commands/regexp.c:44
msgid "Store matched component NUMBER in VARNAME."
msgstr "Gem matchet komponent NUMMER i VARNAVN."

#: grub-core/commands/regexp.c:45
msgid "[NUMBER:]VARNAME"
msgstr "[NUMMER:]VARNAVN"

#. TRANSLATORS: This are two arguments. So it's
#. two separate units to translate and pay
#. attention not to reverse them.
#: grub-core/commands/regexp.c:157
msgid "REGEXP STRING"
msgstr "REGUDTRYK STRENG"

#: grub-core/commands/regexp.c:158
msgid "Test if REGEXP matches STRING."
msgstr "Tjek om REGUDTRYK matcher STRENG."

#: grub-core/commands/search.c:324
msgid "NAME [VARIABLE] [HINTS]"
msgstr "NAVN [VARIABEL] [FIF]"

#: grub-core/commands/search_file.c:4
msgid ""
"Search devices by file. If VARIABLE is specified, the first device found is "
"set to a variable."
msgstr ""
"Søg i enheder efter fil. Hvis VARIABEL er angivet, vil variablen blive sat "
"til den først fundne enhed."

#: grub-core/commands/search_label.c:4
msgid ""
"Search devices by label. If VARIABLE is specified, the first device found is "
"set to a variable."
msgstr ""
"Søg i enheder efter etiket. Hvis VARIABEL er angivet, vil variablen blive "
"sat til den først fundne enhed."

#: grub-core/commands/search_uuid.c:4
msgid ""
"Search devices by UUID. If VARIABLE is specified, the first device found is "
"set to a variable."
msgstr ""
"Søg i enheder efter UUID. Hvis VARIABEL er angivet, vil variablen blive sat "
"til den først fundne enhed."

#: grub-core/commands/search_wrap.c:34
msgid "Search devices by a file."
msgstr "Søg efter enheder ud fra filnavn."

#: grub-core/commands/search_wrap.c:35
msgid "Search devices by a filesystem label."
msgstr "Søg efter enheder ud fra filsystemsetiket."

#: grub-core/commands/search_wrap.c:37
msgid "Search devices by a filesystem UUID."
msgstr "Søg efter enheder ud fra filsystems-UUID."

#: grub-core/commands/search_wrap.c:40
msgid "Set a variable to the first device found."
msgstr "Sæt en variabel til den første enhed, der findes."

#: grub-core/commands/search_wrap.c:42
msgid "Do not probe any floppy drive."
msgstr "Undersøg ingen diskettedrev."

#: grub-core/commands/search_wrap.c:44
msgid ""
"First try the device HINT. If HINT ends in comma, also try subpartitions"
msgstr ""
"Prøv først enheden FIF. Hvis FIF slutter på komma, så prøv også "
"underpartitioner"

#: grub-core/commands/search_wrap.c:45 grub-core/commands/search_wrap.c:49
#: grub-core/commands/search_wrap.c:53 grub-core/commands/search_wrap.c:57
#: grub-core/commands/search_wrap.c:61 grub-core/commands/search_wrap.c:65
msgid "HINT"
msgstr "FIF"

#: grub-core/commands/search_wrap.c:47
msgid ""
"First try the device HINT if currently running on IEEE1275. If HINT ends in "
"comma, also try subpartitions"
msgstr ""
"Prøv først enheds-FIF, hvis der i øjeblikket køres med IEEE1275. Hvis FIF "
"slutter med komma, så prøv også underpartitioner"

#: grub-core/commands/search_wrap.c:51
msgid ""
"First try the device HINT if currently running on BIOS. If HINT ends in "
"comma, also try subpartitions"
msgstr ""
"Prøv først enheds-FIF, hvis der i øjeblikket køres med BIOS. Hvis FIF "
"slutter med komma, så prøv også underpartitioner"

#: grub-core/commands/search_wrap.c:55
msgid ""
"First try the device HINT if direct hardware access is supported. If HINT "
"ends in comma, also try subpartitions"
msgstr ""
"Prøv først enheden FIF, hvis der understøttes direkte hardwareadgang. Hvis "
"FIF slutter med komma, så prøv også underpartitioner"

#: grub-core/commands/search_wrap.c:59
msgid ""
"First try the device HINT if currently running on EFI. If HINT ends in "
"comma, also try subpartitions"
msgstr ""
"Prøv først enheds-FIF, hvis der i øjeblikket køres med EFI. Hvis FIF slutter "
"med komma, så prøv også underpartitioner"

#: grub-core/commands/search_wrap.c:63
msgid ""
"First try the device HINT if currently running on ARC. If HINT ends in "
"comma, also try subpartitions"
msgstr ""
"Prøv først enheds-FIF, hvis der i øjeblikket køres på ARC. Hvis FIF slutter "
"med komma, så prøv også underpartitioner"

#: grub-core/commands/search_wrap.c:207
msgid "[-f|-l|-u|-s|-n] [--hint HINT [--hint HINT] ...] NAME"
msgstr "[-f|-l|-u|-s|-n] [--hint FIF [--hint FIF] ...] NAVN"

#: grub-core/commands/search_wrap.c:209
msgid ""
"Search devices by file, filesystem label or filesystem UUID. If --set is "
"specified, the first device found is set to a variable. If no variable name "
"is specified, `root' is used."
msgstr ""
"Søg efter enheder ud fra filnavn, filsystemsetiket eller filsystems-UUID. "
"Hvis --set er givet, vil den først fundne enhed blive sat til en variabel. "
"Hvis intet variabelnavn er givet, bruges \"root\"."

# Sandsynligvis substantiv
#: grub-core/commands/setpci.c:132
#, c-format
msgid "Register %x of %x:%02x.%x is %x\n"
msgstr "Register %x for %x:%02x.%x er %x\n"

#: grub-core/commands/setpci.c:333
msgid "[-s POSITION] [-d DEVICE] [-v VAR] REGISTER[=VALUE[:MASK]]"
msgstr "[-s POSITION] [-d ENHED] [-v VAR] REGISTER[=VÆRDI[:MASKE]]"

#: grub-core/commands/setpci.c:335
msgid "Manipulate PCI devices."
msgstr "Manipulér PCI-enheder."

#: grub-core/commands/sleep.c:32
msgid "Verbose countdown."
msgstr "Ekstra udskrift ved nedtælling."

#: grub-core/commands/sleep.c:33
msgid "Allow to interrupt with ESC."
msgstr "Tillad afbrydelse med ESC."

#: grub-core/commands/sleep.c:109
msgid "NUMBER_OF_SECONDS"
msgstr "ANTAL_SEKUNDER"

#: grub-core/commands/sleep.c:110
msgid "Wait for a specified number of seconds."
msgstr "Vent et givet antal sekunder."

#: grub-core/commands/syslinuxcfg.c:50 util/grub-syslinux2cfg.c:66
msgid "root directory of the syslinux disk [default=/]."
msgstr "rodkatalog for syslinux-disk [standard=/]."

#: grub-core/commands/syslinuxcfg.c:53 util/grub-syslinux2cfg.c:72
msgid ""
"current directory of syslinux [default is parent directory of input file]."
msgstr ""
"nuværende katalog for syslinux [standard er inputfilens ophavskatalog]."

#: grub-core/commands/syslinuxcfg.c:55 util/grub-syslinux2cfg.c:75
msgid "assume input is an isolinux configuration file."
msgstr "antag at input er en isolinux-konfigurationsfil."

#: grub-core/commands/syslinuxcfg.c:56 util/grub-syslinux2cfg.c:76
msgid "assume input is a pxelinux configuration file."
msgstr "antag at input er en pxelinux-konfigurationsfil."

#: grub-core/commands/syslinuxcfg.c:57 util/grub-syslinux2cfg.c:77
msgid "assume input is a syslinux configuration file."
msgstr "antag at input er en syslinux-konfigurationsfil."

#. TRANSLATORS: "syslinux config" means
#. "config as used by syslinux".
#: grub-core/commands/syslinuxcfg.c:189
msgid "Execute syslinux config in same context"
msgstr "Kør syslinux-konfiguration i samme kontekst"

#: grub-core/commands/syslinuxcfg.c:195
msgid "Execute syslinux config in new context"
msgstr "Kør syslinux-konfiguration i ny kontekst"

#: grub-core/commands/syslinuxcfg.c:201
msgid "Execute syslinux config in same context taking only menu entries"
msgstr ""
"Kør syslinux-konfiguration i samme kontekst, og medtag kun menuindgange"

#: grub-core/commands/syslinuxcfg.c:207
msgid "Execute syslinux config in new context taking only menu entries"
msgstr "Kør syslinux-konfiguration i ny kontekst, og medtag kun menuindgange"

#: grub-core/commands/terminal.c:90
msgid "no terminal specified"
msgstr "ingen terminal angivet"

#: grub-core/commands/terminal.c:112 grub-core/commands/terminal.c:139
#, c-format
msgid "terminal `%s' isn't found"
msgstr "terminalen \"%s\" ikke fundet"

#: grub-core/commands/terminal.c:244
msgid "Active input terminals:"
msgstr "Aktive inddataterminaler:"

#: grub-core/commands/terminal.c:245
msgid "Available input terminals:"
msgstr "Tilgængelige inddataterminaler:"

#: grub-core/commands/terminal.c:261
msgid "Active output terminals:"
msgstr "Aktive uddataterminaler:"

#: grub-core/commands/terminal.c:262
msgid "Available output terminals:"
msgstr "Tilgængelige uddataterminaler:"

#: grub-core/commands/terminal.c:271 grub-core/commands/terminal.c:276
msgid "[--append|--remove] [TERMINAL1] [TERMINAL2] ..."
msgstr "[--append|--remove] [TERMINAL1] [TERMINAL2] ..."

#: grub-core/commands/terminal.c:273
msgid "List or select an input terminal."
msgstr "Opskriv eller vælg en inputterminal."

#: grub-core/commands/terminal.c:278
msgid "List or select an output terminal."
msgstr "Opskriv eller vælg en outputterminal."

#: grub-core/commands/test.c:444
msgid "EXPRESSION ]"
msgstr "UDTRYK ]"

#: grub-core/commands/test.c:444 grub-core/commands/test.c:447
msgid "Evaluate an expression."
msgstr "Evaluér et udtryk."

#: grub-core/commands/test.c:447
msgid "EXPRESSION"
msgstr "UDTRYK"

#: grub-core/commands/testload.c:164
msgid "Load the same file in multiple ways."
msgstr "Indlæs same fil på flere måder."

#: grub-core/commands/testspeed.c:35
msgid "Specify size for each read operation"
msgstr "Angiv størrelse af hver læseoperation"

#: grub-core/commands/testspeed.c:58
msgid "invalid block size"
msgstr "ugyldig blokstørrelse"

#: grub-core/commands/testspeed.c:80
#, c-format
msgid "File size: %s\n"
msgstr "Filstørrelse: %s\n"

#: grub-core/commands/testspeed.c:83
#, c-format
msgid "Elapsed time: %d.%03d s \n"
msgstr "Forløbet tid: %d.%03d s \n"

#: grub-core/commands/testspeed.c:92
#, c-format
msgid "Speed: %s \n"
msgstr "Hastighed: %s \n"

#: grub-core/commands/testspeed.c:107
msgid "[-s SIZE] FILENAME"
msgstr "[-s STØRRELSE] FILNAVN"

#: grub-core/commands/testspeed.c:108
msgid "Test file read speed."
msgstr "Test fillæsehastighed."

2140
#: grub-core/commands/time.c:38 grub-core/script/execute.c:974
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182
msgid "no command is specified"
msgstr "ingen kommando angivet"

#: grub-core/commands/time.c:50
#, c-format
msgid "Elapsed time: %d.%03d seconds \n"
msgstr "Forløbet tid: %d.%03d sekunder \n"

#: grub-core/commands/time.c:61
msgid "COMMAND [ARGS]"
msgstr "KOMMANDO [ARG]"

#: grub-core/commands/time.c:62
msgid "Measure time used by COMMAND"
msgstr "Mål tiden, der bruges af KOMMANDO"

#: grub-core/commands/tr.c:33
msgid "Translate to upper case."
msgstr "Skift til store bogstaver."

#: grub-core/commands/tr.c:34
msgid "Translate to lower case."
msgstr "Skift til små bogstaver."

#: grub-core/commands/tr.c:119
msgid "[OPTIONS] [SET1] [SET2] [STRING]"
msgstr "[TILVALG] [SÆT1] [SÆT2] [STRENG]"

#: grub-core/commands/tr.c:120
msgid "Translate SET1 characters to SET2 in STRING."
msgstr "Erstat SÆT1-tegn med SÆT2-tegn i STRENG."

#. TRANSLATORS: it's a command description.
#: grub-core/commands/true.c:50
msgid "Do nothing, successfully."
msgstr "Gør intet, med succes."

#. TRANSLATORS: it's a command description.
#: grub-core/commands/true.c:54
msgid "Do nothing, unsuccessfully."
msgstr "Gør intet, fejlagtigt."

2183
#: grub-core/commands/usbtest.c:221
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
2184 2185 2186
msgid "Test USB support."
msgstr "Test USB-understøttelse."

2187
#: grub-core/commands/verifiers.c:120
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
2188
#, c-format
2189 2190
msgid "verification requested but nobody cares: %s"
msgstr ""
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
2191

2192 2193 2194 2195
#: grub-core/commands/verifiers.c:140
#, fuzzy
msgid "big file signature isn't implemented yet"
msgstr "relokering 0x%x er endnu ikke implementeret"
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349

#: grub-core/commands/videoinfo.c:61
msgid "Text-only "
msgstr "Kun tekst "

#. TRANSLATORS: "Direct color" is a mode when the color components
#. are written dirrectly into memory.
#: grub-core/commands/videoinfo.c:66
#, c-format
msgid "Direct color, mask: %d/%d/%d/%d pos: %d/%d/%d/%d"
msgstr "Direkte farve, maske: %d/%d/%d/%d, pos: %d/%d/%d/%d"

# Det ville have været smart om de også havde skrevet hvordan ordet ville indgå i en sætning
#. TRANSLATORS: In "paletted color" mode you write the index of the color
#. in the palette. Synonyms include "packed pixel".
#: grub-core/commands/videoinfo.c:78
msgid "Paletted "
msgstr "Palet "

#: grub-core/commands/videoinfo.c:80
msgid "YUV "
msgstr "YUV "

#. TRANSLATORS: "Planar" is the video memory where you have to write
#. in several different banks "plans" to control the different color
#. components of the same pixel.
#: grub-core/commands/videoinfo.c:85
msgid "Planar "
msgstr "Plan "

#: grub-core/commands/videoinfo.c:87
msgid "Hercules "
msgstr "Hercules "

#: grub-core/commands/videoinfo.c:89
msgid "CGA "
msgstr "CGA "

# ?
#. TRANSLATORS: Non-chain 4 is a 256-color planar
#. (unchained) video memory mode.
#: grub-core/commands/videoinfo.c:93
msgid "Non-chain 4 "
msgstr "Non-chain 4 "

#: grub-core/commands/videoinfo.c:95
msgid "Monochrome "
msgstr "Monokrom "

#: grub-core/commands/videoinfo.c:97
msgid "Unknown video mode "
msgstr "Ukendt videotilstand "

#: grub-core/commands/videoinfo.c:111
msgid " EDID checksum invalid"
msgstr " EDID-tjeksum er ugyldig"

#: grub-core/commands/videoinfo.c:116
#, c-format
msgid " EDID version: %u.%u\n"
msgstr " EDID-version: %u.%u\n"

#: grub-core/commands/videoinfo.c:120
#, c-format
msgid "  Preferred mode: %ux%u\n"
msgstr "  Foretrukken tilstand: %ux%u\n"

#: grub-core/commands/videoinfo.c:123
msgid "  No preferred mode available\n"
msgstr "  Ingen foretrukken tilstand tilgængelig\n"

#: grub-core/commands/videoinfo.c:146 grub-core/video/video.c:490
#: grub-core/video/video.c:498 grub-core/video/video.c:509
#: grub-core/video/video.c:520 grub-core/video/video.c:528
#, c-format
msgid "invalid video mode specification `%s'"
msgstr "ugyldig angivelse af videotilstand \"%s\""

#: grub-core/commands/videoinfo.c:168
msgid "List of supported video modes:"
msgstr "Liste af understøttede videotilstande:"

#: grub-core/commands/videoinfo.c:169
msgid "Legend: mask/position=red/green/blue/reserved"
msgstr "Forklaring: maske/position=rød/grøn/blå/reserveret"

#: grub-core/commands/videoinfo.c:176
#, c-format
msgid "Adapter `%s':\n"
msgstr "Adapter \"%s\":\n"

#: grub-core/commands/videoinfo.c:180
msgid " No info available"
msgstr " Ingen tilgængelig info"

#: grub-core/commands/videoinfo.c:198
msgid " Failed to initialize video adapter"
msgstr " Kunne ikke klargøre videoadapteren"

#. TRANSLATORS: "x" has to be entered in,
#. like an identifier, so please don't
#. use better Unicode codepoints.
#: grub-core/commands/videoinfo.c:239 grub-core/commands/videoinfo.c:248
msgid "[WxH[xD]]"
msgstr "[BxH[xD]]"

#: grub-core/commands/videoinfo.c:240 grub-core/commands/videoinfo.c:249
msgid ""
"List available video modes. If resolution is given show only modes matching "
"it."
msgstr ""
"Vis de tilgængelige videotilstande. Hvis der er givet en opløsning, vises "
"kun dertil svarende tilstande."

#. TRANSLATORS: "x" has to be entered in,
#. like an identifier, so please don't
#. use better Unicode codepoints.
#: grub-core/commands/videotest.c:225
msgid "[WxH]"
msgstr "[BxH]"

# WxH = width x height, metavariabel er oversat andetsteds
#. TRANSLATORS: Here, on the other hand, it's
#. nicer to use unicode cross instead of x.
#: grub-core/commands/videotest.c:228
msgid "Test video subsystem in mode WxH."
msgstr "Test videoundersystemet i tilstanden BxH."

#: grub-core/commands/videotest.c:231
msgid "Test video subsystem."
msgstr "Test videoundersystem."

#: grub-core/commands/xen/lsxen.c:80 grub-core/commands/xen/lsxen.c:82
msgid "[DIR]"
msgstr "[KAT]"

#: grub-core/commands/xen/lsxen.c:81 grub-core/commands/xen/lsxen.c:83
msgid "List Xen storage."
msgstr "Vis Xen-lager."

#. TRANSLATORS: GRUBUUID stands for "filesystem
#. UUID as used in GRUB".
#: grub-core/commands/xnu_uuid.c:110
msgid "[-l] GRUBUUID [VARNAME]"
msgstr "[-l] GRUBUUID [VARNAVN]"

#: grub-core/commands/xnu_uuid.c:111
msgid ""
"Transform 64-bit UUID to format suitable for XNU. If -l is given keep it "
"lowercase as done by blkid."
msgstr ""
"Konvertér 64-bit-UUID til format, der passer til XNU. Hvis -l er givet, så "
"behold det i små bogstaver jævnfør blkid."

2350
#: grub-core/disk/arc/arcdisk.c:248 grub-core/disk/efi/efidisk.c:603
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
2351
#: grub-core/disk/i386/pc/biosdisk.c:498 grub-core/disk/i386/pc/biosdisk.c:543
2352 2353
#: grub-core/disk/ieee1275/nand.c:198 grub-core/disk/ieee1275/obdisk.c:527
#: grub-core/disk/ieee1275/ofdisk.c:586
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
2354 2355 2356 2357
#, c-format
msgid "failure reading sector 0x%llx from `%s'"
msgstr "kunne ikke læse sektor 0x%llx fra \"%s\""

2358
#: grub-core/disk/arc/arcdisk.c:284 grub-core/disk/efi/efidisk.c:626
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380
#: grub-core/disk/i386/pc/biosdisk.c:548 grub-core/disk/ieee1275/ofdisk.c:606
#, c-format
msgid "failure writing sector 0x%llx to `%s'"
msgstr "kunne ikke skrive sektor 0x%llx til \"%s\""

#: grub-core/disk/cryptodisk.c:40
msgid "Mount by UUID."
msgstr "Montér efter UUID."

#. TRANSLATORS: It's still restricted to cryptodisks only.
#: grub-core/disk/cryptodisk.c:42
msgid "Mount all."
msgstr "Montér alle."

#: grub-core/disk/cryptodisk.c:43
msgid "Mount all volumes with `boot' flag set."
msgstr "Montér alle diskenheder med \"boot\"-flaget."

#. TRANSLATORS: The first %s is the file being looked at, the second %s is
#. the error message.
#: grub-core/disk/cryptodisk.c:526 grub-core/kern/emu/hostdisk.c:152
#: grub-core/kern/emu/hostdisk.c:262 grub-core/kern/emu/hostdisk.c:434
2381 2382
#: grub-core/kern/emu/misc.c:168 grub-core/kern/emu/misc.c:174
#: grub-core/kern/emu/misc.c:196 grub-core/osdep/bsd/getroot.c:92
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
2383 2384
#: grub-core/osdep/bsd/getroot.c:168 grub-core/osdep/hurd/getroot.c:68
#: grub-core/osdep/linux/blocklist.c:65 grub-core/osdep/linux/getroot.c:150
2385 2386 2387
#: grub-core/osdep/linux/hostdisk.c:194 grub-core/osdep/linux/hostdisk.c:421
#: grub-core/osdep/linux/ofpath.c:417 grub-core/osdep/linux/ofpath.c:422
#: grub-core/osdep/linux/ofpath.c:517 grub-core/osdep/linux/ofpath.c:530
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
2388 2389 2390 2391
#: grub-core/osdep/sun/getroot.c:110 grub-core/osdep/windows/blocklist.c:98
#: grub-core/tests/video_checksum.c:279 util/editenv.c:46 util/glue-efi.c:115
#: util/glue-efi.c:120 util/glue-efi.c:130 util/grub-editenv.c:138
#: util/grub-editenv.c:192 util/grub-file.c:83 util/grub-fstest.c:128
2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398
#: util/grub-fstest.c:568 util/grub-install-common.c:92
#: util/grub-install-common.c:94 util/grub-install-common.c:101
#: util/grub-install-common.c:529 util/grub-menulst2cfg.c:53
#: util/grub-menulst2cfg.c:68 util/grub-mkimage.c:292 util/grub-mklayout.c:504
#: util/grub-mklayout.c:516 util/grub-mknetdir.c:133 util/grub-mknetdir.c:151
#: util/grub-mkrescue.c:627 util/grub-mkrescue.c:631 util/grub-mkrescue.c:879
#: util/grub-mkrescue.c:883 util/grub-mkstandalone.c:253 util/grub-mount.c:498
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
2399 2400 2401 2402
#: util/grub-render-label.c:169 util/grub-script-check.c:175
#: util/grub-syslinux2cfg.c:181 util/grub-syslinux2cfg.c:191
#: util/grub-syslinux2cfg.c:212 util/grub-syslinux2cfg.c:228 util/misc.c:91
#: util/render-label.c:76 util/render-label.c:163 util/render-label.c:174
2403
#: util/resolve.c:246 util/setup.c:783
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
2404 2405 2406 2407 2408 2409
#, c-format
msgid "cannot open `%s': %s"
msgstr "kan ikke åbne \"%s\": %s"

#: grub-core/disk/cryptodisk.c:583 grub-core/disk/cryptodisk.c:628
#: grub-core/kern/emu/hostdisk.c:270 grub-core/kern/emu/hostfs.c:142
2410
#: grub-core/osdep/linux/hostdisk.c:456 util/grub-editenv.c:143
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442
#: util/grub-editenv.c:149 util/grub-fstest.c:320 util/misc.c:111
#, c-format
msgid "cannot seek `%s': %s"
msgstr "kan ikke søge i \"%s\": %s"

#: grub-core/disk/cryptodisk.c:1144
msgid "SOURCE|-u UUID|-a|-b"
msgstr "KILDE|-u UUID|-a|-b"

#: grub-core/disk/cryptodisk.c:1145
msgid "Mount a crypto device."
msgstr "Montér en kryptoenhed."

#. TRANSLATORS: This message kicks in during the detection of
#. which modules needs to be included in core image. This happens
#. in the case of degraded RAID and means that autodetection may
#. fail to include some of modules. It's an installation time
#. message, not runtime message.
#: grub-core/disk/diskfilter.c:343 grub-core/disk/diskfilter.c:376
#, c-format
msgid ""
"Couldn't find physical volume `%s'. Some modules may be missing from core "
"image."
msgstr ""
"Kunne ikke finde fysisk diskenhed \"%s\". Visse moduler mangler måske fra "
"kerneaftrykket."

#: grub-core/disk/diskfilter.c:480
#, c-format
msgid "physical volume %s not found"
msgstr "fysisk diskenhed %s ikke fundet"

2443
#: grub-core/disk/efi/efidisk.c:600 grub-core/disk/efi/efidisk.c:623
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521
#, c-format
msgid "no media in `%s'"
msgstr "intet medie i \"%s\""

#: grub-core/disk/geli.c:75
msgid "Couldn't load sha256"
msgstr "Kunne ikke indlæse sha256"

#: grub-core/disk/geli.c:85
msgid "Couldn't load sha512"
msgstr "Kunne ikke indlæse sha512"

#: grub-core/disk/geli.c:216 grub-core/disk/geli.c:220
msgid "couldn't read ELI metadata"
msgstr "kunne ikke læse ELI-metadata"

#: grub-core/disk/geli.c:231
msgid "wrong ELI magic or version"
msgstr "forkert magisk tal eller version af ELI"

#: grub-core/disk/geli.c:435 grub-core/disk/luks.c:329
msgid "Attempting to decrypt master key..."
msgstr "Forsøger at dekryptere hovednøgle..."

#: grub-core/disk/geli.c:441 grub-core/disk/luks.c:347
#, c-format
msgid "Enter passphrase for %s%s%s (%s): "
msgstr "Indtast adgangsfrase for %s%s%s (%s): "

#. TRANSLATORS: It's a cryptographic key slot: one element of an array
#. where each element is either empty or holds a key.
#: grub-core/disk/geli.c:530 grub-core/disk/luks.c:451
#, c-format
msgid "Slot %d opened\n"
msgstr "Plads %d åbnet\n"

#: grub-core/disk/i386/pc/biosdisk.c:470 grub-core/disk/i386/pc/biosdisk.c:524
#: grub-core/disk/i386/pc/biosdisk.c:534 grub-core/kern/disk_common.c:47
#, c-format
msgid "attempt to read or write outside of disk `%s'"
msgstr "forsøg på at læse eller skrive uden for disk \"%s\""

#: grub-core/disk/i386/pc/biosdisk.c:491 grub-core/disk/i386/pc/biosdisk.c:611
#: grub-core/disk/scsi.c:726
msgid "cannot write to CD-ROM"
msgstr "kan ikke skrive til CD-ROM"

#: grub-core/disk/i386/pc/biosdisk.c:662
msgid ""
"Native disk drivers are in use. Refusing to use firmware disk interface."
msgstr ""
"Der er platformspecifikke diskdrivere i brug. Nægter at bruge "
"firmwarediskgrænseflade."

#. TRANSLATORS: it's a partition for embedding,
#. not a partition embed into something. GRUB
#. install tools put core.img into a place
#. usable for bootloaders (called generically
#. "embedding zone") and this operation is
#. called "embedding".
#: grub-core/disk/ldm.c:1015
msgid "your LDM Embedding Partition is too small; embedding won't be possible"
msgstr ""
"din LDM-indlejringspartition er for lille; indlejring vil ikke være muligt"

#. TRANSLATORS: it's a partition for embedding,
#. not a partition embed into something.
#: grub-core/disk/ldm.c:1033
msgid "this LDM has no Embedding Partition; embedding won't be possible"
msgstr ""
"denne LDM har ingen indlejringspartition; indlejring vil ikke være muligt"

#. TRANSLATORS: The disk is simply removed from the list of available ones,
#. not wiped, avoid to scare user.
#: grub-core/disk/loopback.c:45
msgid "Delete the specified loopback drive."
msgstr "Fjern det angivne loopback-drev fra listen."

2522
#: grub-core/disk/loopback.c:237
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
2523 2524 2525 2526 2527
msgid "[-d] DEVICENAME FILE."
msgstr "[-d] ENHEDSNAVN FIL."

#. TRANSLATORS: The file itself is not destroyed
#. or transformed into drive.
2528
#: grub-core/disk/loopback.c:240
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
2529 2530 2531 2532
msgid "Make a virtual drive from a file."
msgstr "Opret et virtuelt drev fra en fil."

#: grub-core/efiemu/i386/loadcore32.c:111
2533
#: grub-core/efiemu/i386/loadcore64.c:125 grub-core/kern/arm/dl.c:256
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
2534 2535
#: grub-core/kern/arm64/dl.c:187 grub-core/kern/i386/dl.c:75
#: grub-core/kern/ia64/dl.c:140 grub-core/kern/mips/dl.c:258
2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543
#: grub-core/kern/powerpc/dl.c:163 grub-core/kern/riscv/dl.c:334
#: grub-core/kern/sparc64/dl.c:180 grub-core/kern/x86_64/dl.c:110
#: util/grub-mkimagexx.c:756 util/grub-mkimagexx.c:881
#: util/grub-mkimagexx.c:945 util/grub-mkimagexx.c:1026
#: util/grub-mkimagexx.c:1120 util/grub-mkimagexx.c:1222
#: util/grub-mkimagexx.c:1413 util/grub-mkimagexx.c:1628
#: util/grub-mkimagexx.c:1665 util/grub-mkimagexx.c:1697
#: util/grub-mkimagexx.c:1767 util/grub-mkimagexx.c:1797
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
2544 2545 2546 2547 2548
#, c-format
msgid "relocation 0x%x is not implemented yet"
msgstr "relokering 0x%x er endnu ikke implementeret"

#: grub-core/efiemu/loadcore.c:200 grub-core/efiemu/loadcore.c:237
2549
#: grub-core/loader/i386/bsdXX.c:317 util/grub-mkimagexx.c:2360
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
2550 2551 2552 2553
msgid "no symbol table"
msgstr "ingen symboltabel"

#: grub-core/efiemu/loadcore.c:346 grub-core/kern/dl.c:609
2554
#: grub-core/loader/ia64/efi/linux.c:345 grub-core/loader/mips/linux.c:248
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594
#: grub-core/loader/multiboot_elfxx.c:76
#: grub-core/loader/powerpc/ieee1275/linux.c:280
#: grub-core/loader/sparc64/ieee1275/linux.c:320
msgid "this ELF file is not of the right type"
msgstr "denne ELF-fil er ikke af den korrekte type"

#: grub-core/efiemu/main.c:313
msgid "Load and initialize EFI emulator."
msgstr "Indlæs og klargør EFI-emulator."

#: grub-core/efiemu/main.c:317
msgid "Finalize loading of EFI emulator."
msgstr "Færdiggør indlæsning af EFI-emulator."

#: grub-core/efiemu/main.c:320
msgid "Unload EFI emulator."
msgstr "Afindlæs EFI-emulator."

#: grub-core/efiemu/symbols.c:92 grub-core/kern/dl.c:376
#, c-format
msgid "symbol `%s' not found"
msgstr "symbolet \"%s\" ikke fundet"

#: grub-core/font/font_cmd.c:52
msgid "Loaded fonts:"
msgstr "Indlæste skrifttyper:"

#: grub-core/font/font_cmd.c:74
msgid "FILE..."
msgstr "FIL..."

#: grub-core/font/font_cmd.c:75
msgid "Specify one or more font files to load."
msgstr "Angiv en eller flere skrifttypefiler der skal indlæses."

#: grub-core/font/font_cmd.c:78
msgid "List the loaded fonts."
msgstr "Vis de indlæste skrifttyper."

#: grub-core/fs/archelp.c:216 grub-core/fs/archelp.c:278
2595
#: grub-core/fs/btrfs.c:1815 grub-core/fs/fshelp.c:227 grub-core/fs/jfs.c:736
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
2596 2597 2598 2599 2600
#: grub-core/fs/minix.c:369 grub-core/fs/ufs.c:454
msgid "too deep nesting of symlinks"
msgstr "indlejring af symlænker er for dyb"

#: grub-core/fs/bfs.c:228 grub-core/fs/fshelp.c:368 grub-core/fs/minix.c:270
2601
#: grub-core/kern/file.c:156
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
2602 2603 2604
msgid "attempt to read past the end of file"
msgstr "forsøg på at læse forbi filens slutpunkt"

2605
#: grub-core/fs/btrfs.c:1698 grub-core/fs/btrfs.c:1957
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612
#: grub-core/fs/fshelp.c:189 grub-core/fs/fshelp.c:309 grub-core/fs/jfs.c:431
#: grub-core/fs/minix.c:414 grub-core/fs/minix.c:562
#: grub-core/fs/reiserfs.c:732 grub-core/fs/ufs.c:531 grub-core/fs/ufs.c:671
#: grub-core/fs/zfs/zfs.c:2831 grub-core/fs/zfs/zfs.c:4247
msgid "not a directory"
msgstr "ikke et katalog"

2613
#: grub-core/fs/btrfs.c:2063 grub-core/fs/fshelp.c:307 grub-core/fs/jfs.c:835
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
2614 2615 2616 2617
#: grub-core/fs/zfs/zfs.c:3801
msgid "not a regular file"
msgstr "ikke en regulær fil"

2618
#: grub-core/fs/btrfs.c:2157 grub-core/fs/zfs/zfs.c:4333
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634
#: grub-core/partmap/msdos.c:400
msgid "your core.img is unusually large. It won't fit in the embedding area"
msgstr ""
"din core.img er usædvanligt stor. Den vil ikke passe ind i "
"indlejringsområdet"

#: grub-core/fs/fshelp.c:281 grub-core/fs/minix.c:630 grub-core/fs/ufs.c:661
#: grub-core/fs/ufs.c:757 grub-core/kern/fs.c:168 grub-core/kern/fs.c:180
#, c-format
msgid "invalid file name `%s'"
msgstr "ugyldigt filnavn \"%s\""

#: grub-core/fs/zfs/zfs.c:453
msgid "checksum verification failed"
msgstr "verifikation af tjeksum mislykkedes"

2635 2636 2637 2638
#: grub-core/fs/zfs/zfs.c:1465
msgid "couldn't find a necessary member device of multi-device filesystem"
msgstr "kunne ikke finde en nødvendig medlemsenhed fra et flerenhedsfilsystem"

Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811 2812 2813 2814 2815 2816 2817 2818 2819 2820 2821 2822 2823 2824 2825 2826 2827 2828 2829 2830 2831 2832 2833 2834 2835 2836 2837 2838 2839 2840 2841 2842 2843 2844 2845 2846 2847 2848 2849 2850 2851 2852 2853 2854 2855 2856 2857 2858 2859 2860 2861 2862 2863 2864 2865 2866 2867 2868 2869 2870 2871 2872 2873 2874 2875 2876 2877 2878 2879 2880 2881 2882 2883 2884 2885 2886 2887 2888 2889 2890 2891 2892 2893 2894 2895 2896 2897 2898 2899 2900 2901 2902 2903 2904 2905 2906 2907 2908 2909 2910 2911 2912 2913 2914 2915 2916 2917 2918 2919 2920 2921 2922 2923 2924 2925 2926 2927 2928 2929 2930 2931 2932 2933 2934 2935 2936
#: grub-core/fs/zfs/zfscrypt.c:292
msgid "no decryption key available"
msgstr "ingen dekrypteringsnøgle tilgængelig"

#: grub-core/fs/zfs/zfscrypt.c:304
msgid "MAC verification failed"
msgstr "MAC-verifikation mislykkedes"

#: grub-core/fs/zfs/zfscrypt.c:413
msgid "Assume input is raw."
msgstr "Antag at inddata er ubehandlede."

#: grub-core/fs/zfs/zfscrypt.c:414
msgid "Assume input is hex."
msgstr "Antag at inddata er heks."

#: grub-core/fs/zfs/zfscrypt.c:415
msgid "Assume input is passphrase."
msgstr "Antag at inddata er adgangsfrase."

#: grub-core/fs/zfs/zfscrypt.c:437 util/grub-fstest.c:553 util/grub-mount.c:483
msgid "Enter ZFS password: "
msgstr "Indtast ZFS-adgangskode: "

#: grub-core/fs/zfs/zfscrypt.c:476
msgid "[-h|-p|-r] [FILE]"
msgstr "[-h|-p|-r] [FIL]"

#: grub-core/fs/zfs/zfscrypt.c:477
msgid "Import ZFS wrapping key stored in FILE."
msgstr "Importér ZFS-omslagsnøgle gemt i FIL."

#: grub-core/fs/zfs/zfsinfo.c:51
msgid "Virtual device is removed"
msgstr "Virtuel enhed er fjernet"

#: grub-core/fs/zfs/zfsinfo.c:57
msgid "Virtual device is faulted"
msgstr "Fejl på virtuel enhed"

#: grub-core/fs/zfs/zfsinfo.c:63
msgid "Virtual device is offline"
msgstr "Virtuel enhed er offline"

#. TRANSLATORS: degraded doesn't mean broken but that some of
#. component are missing but virtual device as whole is still usable.
#: grub-core/fs/zfs/zfsinfo.c:70
msgid "Virtual device is degraded"
msgstr "Virtuel enhed er degraderet"

#: grub-core/fs/zfs/zfsinfo.c:73
msgid "Virtual device is online"
msgstr "Virtuel enhed er online"

#: grub-core/fs/zfs/zfsinfo.c:89
msgid "Incorrect virtual device: no type available"
msgstr "Forkert virtuel enhed: ingen type tilgængelig"

#. TRANSLATORS: The virtual devices form a tree (in graph-theoretical
#. sense). The nodes like mirror or raidz have children: member devices.
#. The "real" devices which actually store data are called "leafs"
#. (again borrowed from graph theory) and can be either disks
#. (or partitions) or files.
#: grub-core/fs/zfs/zfsinfo.c:105
msgid "Leaf virtual device (file or disk)"
msgstr "Virtuel bladknude-enhed (fil eller disk)"

#: grub-core/fs/zfs/zfsinfo.c:113
msgid "Bootpath: unavailable\n"
msgstr "Opstartssti: utilgængelig\n"

#: grub-core/fs/zfs/zfsinfo.c:115
#, c-format
msgid "Bootpath: %s\n"
msgstr "Opstartssti: %s\n"

#: grub-core/fs/zfs/zfsinfo.c:120
msgid "Path: unavailable"
msgstr "Sti: utilgængelig"

#: grub-core/fs/zfs/zfsinfo.c:122
#, c-format
msgid "Path: %s\n"
msgstr "Sti: %s\n"

#: grub-core/fs/zfs/zfsinfo.c:127
msgid "Devid: unavailable"
msgstr "Enheds-id: utilgængelig"

#: grub-core/fs/zfs/zfsinfo.c:129
#, c-format
msgid "Devid: %s\n"
msgstr "Enheds-id: %s\n"

#: grub-core/fs/zfs/zfsinfo.c:148
msgid "This VDEV is a mirror"
msgstr "Denne VDEV er et spejl"

#: grub-core/fs/zfs/zfsinfo.c:153
#, c-format
msgid "This VDEV is a RAIDZ%llu\n"
msgstr "Denne VDEV er en RAIDZ%llu\n"

#: grub-core/fs/zfs/zfsinfo.c:158
msgid "Incorrect VDEV"
msgstr "Forkert VDEV"

#: grub-core/fs/zfs/zfsinfo.c:161
#, c-format
msgid "VDEV with %d children\n"
msgstr "VDEV med %d underelementer\n"

#. TRANSLATORS: it's the element carying the number %d, not
#. total element number. And the number itself is fine,
#. only the element isn't.
#.
#: grub-core/fs/zfs/zfsinfo.c:177
#, c-format
msgid "VDEV element number %d isn't correct\n"
msgstr "VDEV-element nummer %d er forkert\n"

#. TRANSLATORS: it's the element carying the number %d, not
#. total element number. This is used in enumeration
#. "Element number 1", "Element number 2", ...
#: grub-core/fs/zfs/zfsinfo.c:184
#, c-format
msgid "VDEV element number %d:\n"
msgstr "VDEV-element nummer %d:\n"

#: grub-core/fs/zfs/zfsinfo.c:193
#, c-format
msgid "Unknown virtual device type: %s\n"
msgstr "Ukendt type af virtuel enhed: %s\n"

#. TRANSLATORS: Here we speak about ZFS pools it's semi-marketing,
#. semi-technical term by Sun/Oracle and should be translated in sync with
#. other ZFS-related software and documentation.
#: grub-core/fs/zfs/zfsinfo.c:254
msgid "Pool state: active"
msgstr "Pool-tilstand: aktiv"

#: grub-core/fs/zfs/zfsinfo.c:255
msgid "Pool state: exported"
msgstr "Pool-tilstand: eksporteret"

#: grub-core/fs/zfs/zfsinfo.c:256
msgid "Pool state: destroyed"
msgstr "Pool-tilstand: ødelagt"

#: grub-core/fs/zfs/zfsinfo.c:257
msgid "Pool state: reserved for hot spare"
msgstr "Pool-tilstand: reserveret som \"hot spare\""

#: grub-core/fs/zfs/zfsinfo.c:258
msgid "Pool state: level 2 ARC device"
msgstr "Pool-tilstand: ARC-enhed niveau 2"

#: grub-core/fs/zfs/zfsinfo.c:259
msgid "Pool state: uninitialized"
msgstr "Pool-tilstand: ikke klargjort"

#: grub-core/fs/zfs/zfsinfo.c:260
msgid "Pool state: unavailable"
msgstr "Pool-tilstand: utilgængelig"

#: grub-core/fs/zfs/zfsinfo.c:261
msgid "Pool state: potentially active"
msgstr "Pool-tilstand: potentielt aktiv"

#: grub-core/fs/zfs/zfsinfo.c:306
msgid "Pool name: unavailable"
msgstr "Pool-navn: utilgængelig"

#: grub-core/fs/zfs/zfsinfo.c:308
#, c-format
msgid "Pool name: %s\n"
msgstr "Pool-navn: %s\n"

#: grub-core/fs/zfs/zfsinfo.c:313
msgid "Pool GUID: unavailable"
msgstr "Pool-GUID: utilgængelig"

#: grub-core/fs/zfs/zfsinfo.c:315
#, c-format
msgid "Pool GUID: %016llx\n"
msgstr "Pool-GUID: %016llx\n"

#: grub-core/fs/zfs/zfsinfo.c:320
msgid "Unable to retrieve pool state"
msgstr "Kan ikke hente pool-tilstand"

#: grub-core/fs/zfs/zfsinfo.c:322
msgid "Unrecognized pool state"
msgstr "Ukendt pool-tilstand"

#. TRANSLATORS: There are undetermined number of virtual devices
#. in a device tree, not just one.
#.
#: grub-core/fs/zfs/zfsinfo.c:332
msgid "No virtual device tree available"
msgstr "Intet virtuelt enhedstræ tilgængeligt"

#: grub-core/fs/zfs/zfsinfo.c:431
msgid "Print ZFS info about DEVICE."
msgstr "Udskriv ZFS-info om ENHED."

#: grub-core/fs/zfs/zfsinfo.c:433
msgid "FILESYSTEM [VARIABLE]"
msgstr "FILSYSTEM [VARIABEL]"

#: grub-core/fs/zfs/zfsinfo.c:434
msgid "Print ZFS-BOOTFSOBJ or store it into VARIABLE"
msgstr "Udskriv ZFS-BOOTFSOBJ eller gem det i VARIABEL"

#. TRANSLATORS: at this position GRUB waits for the user to do an action
#. in remote debugger, namely to tell it to establish connection.
#: grub-core/gdb/gdb.c:48
msgid "Now connect the remote debugger, please."
msgstr "Forbind nu venligst fjernfejlsøgeren."

#. TRANSLATORS: GDB stub is a small part of
#. GDB functionality running on local host
#. which allows remote debugger to
#. connect to it.
#: grub-core/gdb/gdb.c:84
msgid "Start GDB stub on given port"
msgstr "Start GDB-stub på den givne port"

#. TRANSLATORS: this refers to triggering
#. a breakpoint so that the user will land
#. into GDB.
#: grub-core/gdb/gdb.c:89
msgid "Break into GDB"
msgstr "Bryd ind i GDB"

#: grub-core/gdb/gdb.c:91
msgid "Stop GDB stub"
msgstr "Stop GDB-stub"

#: grub-core/gettext/gettext.c:85
msgid "premature end of file"
msgstr "for tidlig slutning af fil"

#. TRANSLATORS: It refers to passing the string through gettext.
#. So it's "translate" in the same meaning as in what you're
#. doing now.
#.
#: grub-core/gettext/gettext.c:525
msgid "Translates the string with the current settings."
msgstr "Oversætter strengen med de nuværende indstillinger."

#: grub-core/gfxmenu/gui_label.c:186 grub-core/normal/menu_text.c:184
msgid ""
"Press enter to boot the selected OS, `e' to edit the commands before booting "
"or `c' for a command-line. ESC to return previous menu."
msgstr ""
"Tryk på enter for at starte det valgte operativsystem, \"e\" for at redigere "
"kommandoerne inden opstart, eller \"c\" for at få en kommandolinje. ESC for "
"at vende tilbage til den forrige menu."

#: grub-core/gfxmenu/gui_label.c:190 grub-core/normal/menu_text.c:192
msgid ""
"Press enter to boot the selected OS, `e' to edit the commands before booting "
"or `c' for a command-line."
msgstr ""
"Tryk på enter for at starte det valgte operativsystem, \"e\" for at redigere "
"kommandoerne inden opstart, eller \"c\" for at få en kommandolinje."

#: grub-core/gfxmenu/gui_label.c:194
msgid "enter: boot, `e': options, `c': cmd-line"
msgstr "enter: start op, \"e\": tilvalg, \"c\": kommandolinje"

#: grub-core/gfxmenu/gui_progress_bar.c:339 grub-core/normal/menu_text.c:446
#, c-format
msgid "The highlighted entry will be executed automatically in %ds."
msgstr "Det fremhævede punkt køres automatisk om %d s."

#. TRANSLATORS: 's' stands for seconds.
#. It's a standalone timeout notification.
#. Please use the short form in your language.
#: grub-core/gfxmenu/gui_progress_bar.c:344
#, c-format
msgid "%ds remaining."
msgstr "%d s tilbage."

#. TRANSLATORS: 's' stands for seconds.
#. It's a standalone timeout notification.
#. Please use the shortest form available in you language.
#: grub-core/gfxmenu/gui_progress_bar.c:349 grub-core/normal/menu_text.c:444
#: grub-core/normal/menu_text.c:462
#, c-format
msgid "%ds"
msgstr "%d s"

#: grub-core/gfxmenu/view.c:103
msgid "GRUB Boot Menu"
msgstr "GRUB-opstartsmenu"

2937 2938 2939
#: grub-core/hello/hello.c:36
msgid "Hello World"
msgstr "Hej verden"
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
2940

2941 2942 2943
#: grub-core/hello/hello.c:45
msgid "Say `Hello World'."
msgstr "Sig \"Hej verden\"."
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
2944

2945 2946 2947
#: grub-core/io/gzio.c:409 grub-core/kern/file.c:210
msgid "attempt to seek outside of the file"
msgstr "forsøg på at søge uden for filen"
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
2948

2949 2950 2951 2952 2953
#. TRANSLATORS: It's about given file having some strange format, not
#. complete lack of gzip support.
#: grub-core/io/gzio.c:1228 grub-core/io/gzio.c:1237 grub-core/io/gzio.c:1244
msgid "unsupported gzip format"
msgstr "uunderstøttet gzip-format"
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
2954

2955 2956 2957
#: grub-core/io/lzopio.c:511
msgid "lzop file corrupted"
msgstr "lzop-fil beskadiget"
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
2958

2959 2960 2961
#: grub-core/io/xzio.c:278
msgid "xz file corrupted or unsupported block options"
msgstr "xz-fil beskadiget, eller uunderstøttede bloktilvalg"
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
2962

2963 2964 2965 2966 2967 2968 2969 2970 2971 2972 2973 2974
#: grub-core/kern/arm/dl.c:277 grub-core/kern/arm64/dl.c:44
#: grub-core/kern/i386/dl.c:36 grub-core/kern/ia64/dl.c:41
#: grub-core/kern/mips/dl.c:48 grub-core/kern/powerpc/dl.c:36
#: grub-core/kern/riscv/dl.c:47 grub-core/kern/sparc64/dl.c:36
#: grub-core/kern/x86_64/dl.c:36 grub-core/loader/i386/bsd.c:1445
#: grub-core/loader/i386/bsdXX.c:49 grub-core/loader/ia64/efi/linux.c:341
#: grub-core/loader/mips/linux.c:298 grub-core/loader/multiboot.c:232
#: grub-core/loader/multiboot_elfxx.c:73
#: grub-core/loader/powerpc/ieee1275/linux.c:294
#: grub-core/loader/sparc64/ieee1275/linux.c:331
msgid "invalid arch-dependent ELF magic"
msgstr "ugyldigt magisk tal for arkitekturafhængig ELF"
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
2975

2976 2977 2978
#: grub-core/kern/corecmd.c:178
msgid "[ENVVAR=VALUE]"
msgstr "[MILJØVAR=VÆRDI]"
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
2979

2980 2981 2982
#: grub-core/kern/corecmd.c:179
msgid "Set an environment variable."
msgstr "Sæt en miljøvariabel."
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997 2998 2999 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013

#: grub-core/kern/corecmd.c:183
msgid "ENVVAR"
msgstr "MILJØVAR"

#: grub-core/kern/corecmd.c:184
msgid "Remove an environment variable."
msgstr "Fjern en miljøvariabel."

#: grub-core/kern/corecmd.c:186
msgid "[ARG]"
msgstr "[ARG]"

#: grub-core/kern/corecmd.c:186
msgid "List devices or files."
msgstr "Vis enheder eller filer."

#: grub-core/kern/corecmd.c:188
msgid "Insert a module."
msgstr "Indsæt et modul."

#: grub-core/kern/disk.c:236 grub-core/net/net.c:1390
#, c-format
msgid "disk `%s' not found"
msgstr "disk \"%s\" ikke fundet"

#: grub-core/kern/disk_common.c:27
msgid "attempt to read or write outside of partition"
msgstr "forsøg på at læse eller skrive uden for partition"

#: grub-core/kern/dl.c:212 grub-core/kern/elf.c:61 grub-core/kern/elf.c:79
3014
#: grub-core/loader/i386/bsdXX.c:46 grub-core/loader/ia64/efi/linux.c:335
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
3015 3016 3017 3018 3019 3020 3021 3022 3023 3024 3025
#: grub-core/loader/multiboot_elfxx.c:69
msgid "invalid arch-independent ELF magic"
msgstr "ugyldigt magisk tal for arkitekturuafhængig ELF"

#. TRANSLATORS: it refers to the lack of free slots.
#: grub-core/kern/emu/hostdisk.c:208 grub-core/kern/emu/hostdisk.c:466
msgid "device count exceeds limit"
msgstr "enhedstal overstiger grænsen"

#: grub-core/kern/emu/hostdisk.c:342 util/editenv.c:54 util/grub-editenv.c:197
#: util/grub-fstest.c:191 util/grub-mkfont.c:796 util/misc.c:114
3026
#: util/misc.c:129 util/setup.c:788
Lorenzo Faletra's avatar
Lorenzo Faletra committed
3027 3028 3029 3030 3031 3032 3033 3034 3035 3036 3037 3038 3039 3040 3041 3042 3043 3044 3045 3046 3047 3048 3049 3050 3051 3052 3053 3054 3055 3056 3057 3058 3059 3060 3061 3062 3063 3064 3065 3066 3067 3068 3069 3070 3071
#, c-format
msgid "cannot write to `%s': %s"
msgstr "kan ikke skrive til \"%s\": %s"

#. TRANSLATORS: Only one entry is ignored. However the suggestion
#. is to correct/delete the whole file.
#. device.map is a file indicating which