Commit 3acd453e authored by Nong Hoang Tu's avatar Nong Hoang Tu
Browse files

Update upstream source from tag 'upstream/1.6.3'

Update to upstream version '1.6.3'
with Debian dir 75a1e29592a273af05c13b9fb5a6a4a521374e32
parents c5cb5ef5 9f65045a
# Version 1.6 (2022-01-03)
* [View changes](https://github.com/sqlmapproject/sqlmap/compare/1.5...1.6)
* [View issues](https://github.com/sqlmapproject/sqlmap/milestone/7?closed=1)
# Version 1.5 (2021-01-03)
* [View changes](https://github.com/sqlmapproject/sqlmap/compare/1.4...1.5)
......
......@@ -2,19 +2,19 @@
[![Build Status](https://api.travis-ci.org/sqlmapproject/sqlmap.svg?branch=master)](https://travis-ci.org/sqlmapproject/sqlmap) [![Python 2.6|2.7|3.x](https://img.shields.io/badge/python-2.6|2.7|3.x-yellow.svg)](https://www.python.org/) [![License](https://img.shields.io/badge/license-GPLv2-red.svg)](https://raw.githubusercontent.com/sqlmapproject/sqlmap/master/LICENSE) [![PyPI version](https://badge.fury.io/py/sqlmap.svg)](https://badge.fury.io/py/sqlmap) [![GitHub closed issues](https://img.shields.io/github/issues-closed-raw/sqlmapproject/sqlmap.svg?colorB=ff69b4)](https://github.com/sqlmapproject/sqlmap/issues?q=is%3Aissue+is%3Aclosed) [![Twitter](https://img.shields.io/badge/twitter-@sqlmap-blue.svg)](https://twitter.com/sqlmap)
sqlmap to open sourceowe narzędzie do testów penetracyjnych, które automatyzuje procesy detekcji, przejmowania i testowania odporności serwerów SQL na podatność na iniekcję niechcianego kodu. Zawiera potężny mechanizm detekcji, wiele niszowych funkcji dla zaawansowanych testów penetracyjnych oraz szeroki wachlarz opcji począwszy od identyfikacji bazy danych, poprzez wydobywanie z nich danych, a nawet pozwalającuch na dostęp do systemu plików o uruchamianie poleceń w systemie operacyjnym serwera poprzez niestandardowe połączenia.
sqlmap to open sourceowe narzędzie do testów penetracyjnych, które automatyzuje procesy detekcji, przejmowania i testowania odporności serwerów SQL na podatność na iniekcję niechcianego kodu. Zawiera potężny mechanizm detekcji, wiele niszowych funkcji dla zaawansowanych testów penetracyjnych oraz szeroki wachlarz opcji począwszy od identyfikacji bazy danych, poprzez wydobywanie z nich danych, a nawet pozwalających na dostęp do systemu plików o uruchamianie poleceń w systemie operacyjnym serwera poprzez niestandardowe połączenia.
Zrzuty ekranowe
----
![Screenshot](https://raw.github.com/wiki/sqlmapproject/sqlmap/images/sqlmap_screenshot.png)
Możesz odwiedzić [kolekcję zrzutów](https://github.com/sqlmapproject/sqlmap/wiki/Screenshots) demonstruującą na wiki niektóre możliwości.
Możesz odwiedzić [kolekcję zrzutów](https://github.com/sqlmapproject/sqlmap/wiki/Screenshots) demonstrującą na wiki niektóre możliwości.
Instalacja
----
Najnowsze tarball archiwum jest dostępne po klikcięciu [tutaj](https://github.com/sqlmapproject/sqlmap/tarball/master) lub najnowsze zipball archiwum po kliknięciu [tutaj](https://github.com/sqlmapproject/sqlmap/zipball/master).
Najnowsze tarball archiwum jest dostępne po kliknięciu [tutaj](https://github.com/sqlmapproject/sqlmap/tarball/master) lub najnowsze zipball archiwum po kliknięciu [tutaj](https://github.com/sqlmapproject/sqlmap/zipball/master).
Można również pobrać sqlmap klonując rezozytorium [Git](https://github.com/sqlmapproject/sqlmap):
......@@ -33,8 +33,8 @@ Aby uzyskać listę wszystkich funkcji i parametrów użyj polecenia:
python sqlmap.py -hh
Przykładowy wynik działania dostępny [tutaj](https://asciinema.org/a/46601).
Aby uzyskać listę wszystkich dostępnych fukcji, parametrów i opisów ich działania wraz z przykładami użycia sqlnap proponujemy odwiedzić [instrukjcę użytkowania](https://github.com/sqlmapproject/sqlmap/wiki/Usage).
Przykładowy wynik działania dostępny jest [tutaj](https://asciinema.org/a/46601).
Aby uzyskać listę wszystkich dostępnych funkcji, parametrów i opisów ich działania wraz z przykładami użycia sqlmap proponujemy odwiedzić [instrukcję użytkowania](https://github.com/sqlmapproject/sqlmap/wiki/Usage).
Odnośniki
----
......
......@@ -11,7 +11,7 @@ Ekran görüntüleri
![Screenshot](https://raw.github.com/wiki/sqlmapproject/sqlmap/images/sqlmap_screenshot.png)
İsterseniz özelliklerin tanıtımının yapıldığı [collection of screenshots](https://github.com/sqlmapproject/sqlmap/wiki/Screenshots) sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
İsterseniz özelliklerin tanıtımının yapıldığı [ekran görüntüleri](https://github.com/sqlmapproject/sqlmap/wiki/Screenshots) sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Kurulum
......
......@@ -81,7 +81,7 @@ cat > README.rst << "EOF"
sqlmap
======
|Build Status| |Python 2.6|2.7|3.x| |License| |Twitter|
|Python 2.6|2.7|3.x| |License| |Twitter|
sqlmap is an open source penetration testing tool that automates the
process of detecting and exploiting SQL injection flaws and taking over
......@@ -163,8 +163,6 @@ Links
- Demos: http://www.youtube.com/user/inquisb/videos
- Screenshots: https://github.com/sqlmapproject/sqlmap/wiki/Screenshots
.. |Build Status| image:: https://api.travis-ci.org/sqlmapproject/sqlmap.svg?branch=master
:target: https://api.travis-ci.org/sqlmapproject/sqlmap
.. |Python 2.6|2.7|3.x| image:: https://img.shields.io/badge/python-2.6|2.7|3.x-yellow.svg
:target: https://www.python.org/
.. |License| image:: https://img.shields.io/badge/license-GPLv2-red.svg
......
......@@ -11,7 +11,6 @@ import random
import re
import socket
import subprocess
import sys
import time
from extra.beep.beep import beep
......@@ -46,7 +45,6 @@ from lib.core.common import unArrayizeValue
from lib.core.common import wasLastResponseDBMSError
from lib.core.common import wasLastResponseHTTPError
from lib.core.compat import xrange
from lib.core.convert import getBytes
from lib.core.convert import getUnicode
from lib.core.data import conf
from lib.core.data import kb
......@@ -95,7 +93,6 @@ from lib.core.settings import SINGLE_QUOTE_MARKER
from lib.core.settings import SLEEP_TIME_MARKER
from lib.core.settings import SUHOSIN_MAX_VALUE_LENGTH
from lib.core.settings import SUPPORTED_DBMS
from lib.core.settings import UNICODE_ENCODING
from lib.core.settings import UPPER_RATIO_BOUND
from lib.core.settings import URI_HTTP_HEADER
from lib.core.threads import getCurrentThreadData
......@@ -792,7 +789,7 @@ def checkSqlInjection(place, parameter, value):
logger.info(infoMsg)
try:
process = subprocess.Popen(getBytes(conf.alert, sys.getfilesystemencoding() or UNICODE_ENCODING), shell=True)
process = subprocess.Popen(conf.alert, shell=True)
process.wait()
except Exception as ex:
errMsg = "error occurred while executing '%s' ('%s')" % (conf.alert, getSafeExString(ex))
......
......@@ -3079,6 +3079,8 @@ def extractRegexResult(regex, content, flags=0):
>>> extractRegexResult(r'a(?P<result>[^g]+)g', 'abcdefg')
'bcdef'
>>> extractRegexResult(r'a(?P<result>[^g]+)g', 'ABCDEFG', re.I)
'BCDEF'
"""
retVal = None
......
......@@ -231,7 +231,7 @@ DBMS_DICT = {
DBMS.MAXDB: (MAXDB_ALIASES, None, None, "maxdb"),
DBMS.SYBASE: (SYBASE_ALIASES, "python-pymssql", "https://github.com/pymssql/pymssql", "sybase"),
DBMS.DB2: (DB2_ALIASES, "python ibm-db", "https://github.com/ibmdb/python-ibmdb", "ibm_db_sa"),
DBMS.HSQLDB: (HSQLDB_ALIASES, "python jaydebeapi & python-jpype", "https://pypi.python.org/pypi/JayDeBeApi/ & http://jpype.sourceforge.net/", None),
DBMS.HSQLDB: (HSQLDB_ALIASES, "python jaydebeapi & python-jpype", "https://pypi.python.org/pypi/JayDeBeApi/ & https://github.com/jpype-project/jpype", None),
DBMS.H2: (H2_ALIASES, None, None, None),
DBMS.INFORMIX: (INFORMIX_ALIASES, "python ibm-db", "https://github.com/ibmdb/python-ibmdb", "ibm_db_sa"),
DBMS.MONETDB: (MONETDB_ALIASES, "pymonetdb", "https://github.com/gijzelaerr/pymonetdb", "monetdb"),
......@@ -241,9 +241,9 @@ DBMS_DICT = {
DBMS.PRESTO: (PRESTO_ALIASES, "presto-python-client", "https://github.com/prestodb/presto-python-client", None),
DBMS.ALTIBASE: (ALTIBASE_ALIASES, None, None, None),
DBMS.MIMERSQL: (MIMERSQL_ALIASES, "mimerpy", "https://github.com/mimersql/MimerPy", None),
DBMS.CRATEDB: (CRATEDB_ALIASES, "python-psycopg2", "http://initd.org/psycopg/", "postgresql"),
DBMS.CRATEDB: (CRATEDB_ALIASES, "python-psycopg2", "https://github.com/psycopg/psycopg2", "postgresql"),
DBMS.CUBRID: (CUBRID_ALIASES, "CUBRID-Python", "https://github.com/CUBRID/cubrid-python", None),
DBMS.CACHE: (CACHE_ALIASES, "python jaydebeapi & python-jpype", "https://pypi.python.org/pypi/JayDeBeApi/ & http://jpype.sourceforge.net/", None),
DBMS.CACHE: (CACHE_ALIASES, "python jaydebeapi & python-jpype", "https://pypi.python.org/pypi/JayDeBeApi/ & https://github.com/jpype-project/jpype", None),
DBMS.EXTREMEDB: (EXTREMEDB_ALIASES, None, None, None),
DBMS.FRONTBASE: (FRONTBASE_ALIASES, None, None, None),
DBMS.RAIMA: (RAIMA_ALIASES, None, None, None),
......
......@@ -410,7 +410,15 @@ class Dump(object):
try:
dumpDbPath = os.path.join(conf.dumpPath, unsafeSQLIdentificatorNaming(db))
except UnicodeError:
try:
dumpDbPath = os.path.join(conf.dumpPath, normalizeUnicode(unsafeSQLIdentificatorNaming(db)))
except (UnicodeError, OSError):
tempDir = tempfile.mkdtemp(prefix="sqlmapdb")
warnMsg = "currently unable to use regular dump directory. "
warnMsg += "Using temporary directory '%s' instead" % tempDir
logger.warn(warnMsg)
dumpDbPath = tempDir
if conf.dumpFormat == DUMP_FORMAT.SQLITE:
replication = Replication(os.path.join(conf.dumpPath, "%s.sqlite3" % unsafeSQLIdentificatorNaming(db)))
......
......@@ -2116,6 +2116,7 @@ def _setKnowledgeBaseAttributes(flushAll=True):
kb.pageStable = None
kb.partRun = None
kb.permissionFlag = False
kb.place = None
kb.postHint = None
kb.postSpaceToPlus = False
kb.postUrlEncode = True
......
......@@ -20,7 +20,7 @@ from thirdparty import six
from thirdparty.six import unichr as _unichr
# sqlmap version (<major>.<minor>.<month>.<monthly commit>)
VERSION = "1.6"
VERSION = "1.6.3.0"
TYPE = "dev" if VERSION.count('.') > 2 and VERSION.split('.')[-1] != '0' else "stable"
TYPE_COLORS = {"dev": 33, "stable": 90, "pip": 34}
VERSION_STRING = "sqlmap/%s#%s" % ('.'.join(VERSION.split('.')[:-1]) if VERSION.count('.') > 2 and VERSION.split('.')[-1] == '0' else VERSION, TYPE)
......@@ -68,11 +68,11 @@ BOUNDARY_BACKSLASH_MARKER = "__BACKSLASH__"
PARAMETER_PERCENTAGE_MARKER = "__PERCENTAGE__"
PARTIAL_VALUE_MARKER = "__PARTIAL_VALUE__"
PARTIAL_HEX_VALUE_MARKER = "__PARTIAL_HEX_VALUE__"
URI_QUESTION_MARKER = "__QUESTION_MARK__"
ASTERISK_MARKER = "__ASTERISK_MARK__"
REPLACEMENT_MARKER = "__REPLACEMENT_MARK__"
BOUNDED_BASE64_MARKER = "__BOUNDED_BASE64_MARK__"
BOUNDED_INJECTION_MARKER = "__BOUNDED_INJECTION_MARK__"
URI_QUESTION_MARKER = "__QUESTION__"
ASTERISK_MARKER = "__ASTERISK__"
REPLACEMENT_MARKER = "__REPLACEMENT__"
BOUNDED_BASE64_MARKER = "__BOUNDED_BASE64__"
BOUNDED_INJECTION_MARKER = "__BOUNDED_INJECTION__"
SAFE_VARIABLE_MARKER = "__SAFE__"
SAFE_HEX_MARKER = "__SAFE_HEX__"
DOLLAR_MARKER = "__DOLLAR__"
......@@ -592,7 +592,7 @@ LEGAL_DISCLAIMER = "Usage of sqlmap for attacking targets without prior mutual c
REFLECTIVE_MISS_THRESHOLD = 20
# Regular expression used for extracting HTML title
HTML_TITLE_REGEX = r"<title>(?P<result>[^<]+)</title>"
HTML_TITLE_REGEX = r"(?i)<title>(?P<result>[^<]+)</title>"
# Table used for Base64 conversion in WordPress hash cracking routine
ITOA64 = "./0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
......
......@@ -25,8 +25,11 @@ from lib.core.common import randomStr
from lib.core.common import readInput
from lib.core.common import removePostHintPrefix
from lib.core.common import resetCookieJar
from lib.core.common import safeStringFormat
from lib.core.common import unArrayizeValue
from lib.core.common import urldecode
from lib.core.compat import xrange
from lib.core.convert import decodeBase64
from lib.core.convert import getUnicode
from lib.core.data import conf
from lib.core.data import kb
......@@ -622,7 +625,7 @@ def _createDumpDir():
if not conf.dumpTable and not conf.dumpAll and not conf.search:
return
conf.dumpPath = paths.SQLMAP_DUMP_PATH % conf.hostname
conf.dumpPath = safeStringFormat(paths.SQLMAP_DUMP_PATH, conf.hostname)
if not os.path.isdir(conf.dumpPath):
try:
......@@ -740,6 +743,15 @@ def initTargetEnv():
setattr(conf.data, UNENCODED_ORIGINAL_VALUE, original)
kb.postSpaceToPlus = '+' in original
if conf.data and unArrayizeValue(conf.base64Parameter) == HTTPMETHOD.POST:
if '=' not in conf.data.strip('='):
try:
original = conf.data
conf.data = _(decodeBase64(conf.data, binary=False))
setattr(conf.data, UNENCODED_ORIGINAL_VALUE, original)
except:
pass
match = re.search(INJECT_HERE_REGEX, "%s %s %s" % (conf.url, conf.data, conf.httpHeaders))
kb.customInjectionMark = match.group(0) if match else CUSTOM_INJECTION_MARK_CHAR
......
......@@ -65,6 +65,7 @@ def vulnTest():
("-u <url> --flush-session --banner --invalid-logical --technique=B --predict-output --test-filter=\"OR boolean\" --tamper=space2dash", ("banner: '3.", " LIKE ")),
("-u <url> --flush-session --cookie=\"PHPSESSID=d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e; id=1*; id2=2\" --tables --union-cols=3", ("might be injectable", "Cookie #1* ((custom) HEADER)", "Type: boolean-based blind", "Type: time-based blind", "Type: UNION query", " users ")),
("-u <url> --flush-session --null-connection --technique=B --tamper=between,randomcase --banner --count -T users", ("NULL connection is supported with HEAD method", "banner: '3.", "users | 5")),
("-u <base> --data=\"aWQ9MQ==\" --flush-session --base64=POST -v 6", ("aWQ9MTtXQUlURk9SIERFTEFZICcwOjA",)),
("-u <url> --flush-session --parse-errors --test-filter=\"subquery\" --eval=\"import hashlib; id2=2; id3=hashlib.md5(id.encode()).hexdigest()\" --referer=\"localhost\"", ("might be injectable", ": syntax error", "back-end DBMS: SQLite", "WHERE or HAVING clause (subquery")),
("-u <url> --banner --schema --dump -T users --binary-fields=surname --where \"id>3\"", ("banner: '3.", "INTEGER", "TEXT", "id", "name", "surname", "2 entries", "6E616D6569736E756C6C")),
("-u <url> --technique=U --fresh-queries --force-partial --dump -T users --dump-format=HTML --answers=\"crack=n\" -v 3", ("performed 6 queries", "nameisnull", "~using default dictionary", "dumped to HTML file")),
......
......@@ -56,12 +56,14 @@ from lib.core.common import safeVariableNaming
from lib.core.common import singleTimeLogMessage
from lib.core.common import singleTimeWarnMessage
from lib.core.common import stdev
from lib.core.common import unArrayizeValue
from lib.core.common import unsafeVariableNaming
from lib.core.common import urldecode
from lib.core.common import urlencode
from lib.core.common import wasLastResponseDelayed
from lib.core.compat import patchHeaders
from lib.core.compat import xrange
from lib.core.convert import encodeBase64
from lib.core.convert import getBytes
from lib.core.convert import getText
from lib.core.convert import getUnicode
......@@ -147,9 +149,12 @@ class Connect(object):
@staticmethod
def _getPageProxy(**kwargs):
try:
if (len(inspect.stack()) > sys.getrecursionlimit() // 2): # Note: https://github.com/sqlmapproject/sqlmap/issues/4525
warnMsg = "unable to connect to the target URL"
raise SqlmapConnectionException(warnMsg)
except TypeError:
pass
try:
return Connect.getPage(**kwargs)
......@@ -463,7 +468,7 @@ class Connect(object):
break
if post is not None and not multipart and not getHeader(headers, HTTP_HEADER.CONTENT_TYPE):
headers[HTTP_HEADER.CONTENT_TYPE] = POST_HINT_CONTENT_TYPES.get(kb.postHint, DEFAULT_CONTENT_TYPE)
headers[HTTP_HEADER.CONTENT_TYPE] = POST_HINT_CONTENT_TYPES.get(kb.postHint, DEFAULT_CONTENT_TYPE if unArrayizeValue(conf.base64Parameter) != HTTPMETHOD.POST else PLAIN_TEXT_CONTENT_TYPE)
if headers.get(HTTP_HEADER.CONTENT_TYPE) == POST_HINT_CONTENT_TYPES[POST_HINT.MULTIPART]:
warnMsg = "missing 'boundary parameter' in '%s' header. " % HTTP_HEADER.CONTENT_TYPE
......@@ -549,6 +554,13 @@ class Connect(object):
else:
post = getBytes(post)
if unArrayizeValue(conf.base64Parameter) == HTTPMETHOD.POST:
if kb.place != HTTPMETHOD.POST:
conf.data = getattr(conf.data, UNENCODED_ORIGINAL_VALUE, conf.data)
else:
post = urldecode(post, convall=True)
post = encodeBase64(post)
if target and cmdLineOptions.method or method and method not in (HTTPMETHOD.GET, HTTPMETHOD.POST):
req = MethodRequest(url, post, headers)
req.set_method(cmdLineOptions.method or method)
......@@ -973,6 +985,8 @@ class Connect(object):
if not place:
place = kb.injection.place or PLACE.GET
kb.place = place
if not auxHeaders:
auxHeaders = {}
......@@ -1188,7 +1202,7 @@ class Connect(object):
if not token:
if conf.csrfUrl and conf.csrfToken and conf.csrfUrl != conf.url and code == _http_client.OK:
if headers and "text/plain" in headers.get(HTTP_HEADER.CONTENT_TYPE, ""):
if headers and PLAIN_TEXT_CONTENT_TYPE in headers.get(HTTP_HEADER.CONTENT_TYPE, ""):
token.name = conf.csrfToken
token.value = page
......@@ -1236,6 +1250,12 @@ class Connect(object):
origValue = match.group("value")
newValue = randomizeParameterValue(origValue) if randomParameter not in kb.randomPool else random.sample(kb.randomPool[randomParameter], 1)[0]
retVal = re.sub(r"(\A|\b)%s=[^&;]*" % re.escape(randomParameter), "%s=%s" % (randomParameter, newValue), paramString)
else:
match = re.search(r"(\A|\b)(%s\b[^\w]+)(?P<value>\w+)" % re.escape(randomParameter), paramString)
if match:
origValue = match.group("value")
newValue = randomizeParameterValue(origValue) if randomParameter not in kb.randomPool else random.sample(kb.randomPool[randomParameter], 1)[0]
retVal = paramString.replace(match.group(0), "%s%s" % (match.group(2), newValue))
return retVal
for randomParameter in conf.rParam:
......@@ -1410,7 +1430,7 @@ class Connect(object):
deviation = stdev(kb.responseTimes[kb.responseTimeMode])
if deviation > WARN_TIME_STDEV:
if deviation is not None and deviation > WARN_TIME_STDEV:
kb.adjustTimeDelay = ADJUST_TIME_DELAY.DISABLE
warnMsg = "considerable lagging has been detected "
......
......@@ -113,7 +113,7 @@ def _oneShotUnionUse(expression, unpack=True, limited=False):
for row in json.loads(output):
retVal += "%s%s%s" % (kb.chars.start, kb.chars.delimiter.join(getUnicode(row[field] or NULL) for field in fields), kb.chars.stop)
except:
pass
retVal = None
else:
retVal = getUnicode(retVal)
elif Backend.isDbms(DBMS.PGSQL):
......@@ -128,7 +128,7 @@ def _oneShotUnionUse(expression, unpack=True, limited=False):
for row in json.loads(output):
retVal += "%s%s%s" % (kb.chars.start, row, kb.chars.stop)
except:
pass
retVal = None
else:
retVal = getUnicode(retVal)
......
......@@ -48,6 +48,7 @@ try:
from lib.core.common import checkPipedInput
from lib.core.common import createGithubIssue
from lib.core.common import dataToStdout
from lib.core.common import extractRegexResult
from lib.core.common import filterNone
from lib.core.common import getDaysFromLastUpdate
from lib.core.common import getFileItems
......@@ -349,6 +350,11 @@ def main():
logger.critical(errMsg)
raise SystemExit
elif all(_ in excMsg for _ in ("OSError: [Errno 22] Invalid argument: '", "importlib")):
errMsg = "unable to read file '%s'" % extractRegexResult(r"OSError: \[Errno 22\] Invalid argument: '(?P<result>[^']+)", excMsg)
logger.critical(errMsg)
raise SystemExit
elif "hash_randomization" in excMsg:
errMsg = "error occurred at Python interpreter which "
errMsg += "is fixed in 2.7.3. Please update accordingly "
......@@ -429,7 +435,7 @@ def main():
dataToStdout(excMsg)
raise SystemExit
elif any(_ in excMsg for _ in ("ImportError", "ModuleNotFoundError", "Can't find file for module", "SAXReaderNotAvailable", "source code string cannot contain null bytes", "No module named", "tp_name field")):
elif any(_ in excMsg for _ in ("ImportError", "ModuleNotFoundError", "<frozen", "Can't find file for module", "SAXReaderNotAvailable", "source code string cannot contain null bytes", "No module named", "tp_name field", "module 'sqlite3' has no attribute 'OperationalError'")):
errMsg = "invalid runtime environment ('%s')" % excMsg.split("Error: ")[-1].strip()
logger.critical(errMsg)
raise SystemExit
......
#!/usr/bin/env python
"""
Copyright (c) 2006-2022 sqlmap developers (https://sqlmap.org/)
See the file 'LICENSE' for copying permission
"""
import re
from lib.core.enums import PRIORITY
__priority__ = PRIORITY.HIGHEST
def dependencies():
pass
def tamper(payload, **kwargs):
"""
Replaces ORD() occurences with equivalent ASCII() calls
Requirement:
* MySQL
>>> tamper("ORD('42')")
"ASCII('42')"
"""
retVal = payload
if payload:
retVal = re.sub(r"(?i)\bORD\(", "ASCII(", payload)
return retVal
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment